„-6 punktów karnych”

SZKOLENIE KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO

INFORMACJA TELEFONICZNA

Tel. (+58) 300 15 25;  300 15 45
Dział Szkoleń

Punkty

6pkt

Udział w szkoleniu powoduje zmniejszenie liczby punktów karnych o 6.
Ze szkolenia mogą skorzystać osoby posiadające prawo jazdy co najmniej 1 rok, które mają na swoim koncie nie więcej niż 24 punkty karne.
Szkolenie można odbyć raz na 6 miesięcy.

 KOSZT SZKOLENIA

Koszt szkolenia 350 zł

 WARUNKI UCZESTNICZENIA

  • zgłoszenie się w wydziale Działalności Pozaegzaminacyjnej PORD w Gdańsku w dniu szkolenia,
  • przedłożenie dowodu wpłaty za szkolenie,
  • przedstawienie pisemnego oświadczenia osoby przystępującej do szkolenia o nie przekroczeniu liczby 24 punktów karnych (druki dostępne na szkoleniu).

 ORGANIZACJA ZAJĘĆ

  • zajęcia trwają 6 godzin lekcyjnych
  • zaświadczenia o odbyciu szkolenia przez kierującego Dyrektor PORD w Gdańsku przesyła organowi prowadzącemu ewidencję.

 PROGRAM SZKOLENIA

Przyczyny wypadków drogowych na tle poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce
Prawne i społeczne skutki wypadków drogowych
Psychologiczne aspekty zachowania się kierującego pojazdem w ruchu drogowym

 PLANOWANY TERMIN

Najbliższe szkolenia: 28 luty ( godz. 16:00 )

                                  Zapisy telefoniczne: 58 300 15 25;  58 300 15 45

Podstawa prawna:
art.130 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2012 r. poz. 1137 z późń. zm.); § 8 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego ( Dz. U z 2012 r. poz. 488)
Rozporządzenie określa:
– Sposób punktowania i liczbę punktów odpowiadających naruszeniu przepisów ruchu drogowego,
– Warunki i sposób prowadzenia ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego,
– Tryb występowania z wnioskiem o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji,
– Jednostki upoważnione do prowadzenia szkolenia, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego, program tego szkolenia oraz liczbę punktów odejmowanych z tytułu jego odbycia.

Tagi: redukcja punktów karnych, zmniejszenie ilości punktów karnych, szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego