Kwi 27 2017

INFORMACJA

Informujemy, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty ( w ZADANIU 1), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę:

100 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych, w tym w drodze cyklicznej wymiany 80 sztuk, przeznaczonych do przeprowadzania egzaminów państwowych i szkoleń w zakresie prawa jazdy kategorii „B” –  ZADANIE 1 w postępowaniu nr: 1 / PN / 17.

Zamawiający w oparciu o dyspozycję art. 92 ust. 1 pkt. 1 uPzp informuje, że najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

 Martyna Kulej, Krzysztof Kulej KIA MOTORS ,JD Kulej Sopot Sp. z o.o, z siedzibą w   81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 178,

oferując dostawę pojazdów KIA RIO model 2017 z silnikiem benzynowym, czterocylindrowym o pojemności 1248cm3.

Jednocześnie informujemy, ze podpisanie umowy dostawy z wybranym Wykonawcą nastąpi po upływie terminu przysługującego stronom na wniesienie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.