Wrz 03 2017

Zlot samochodów zabytkowych „Classówka”.

Celem udziału w imprezie było: popularyzowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych znajomości przepisów o ruchu drogowym; propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się jako uczestników ruchu drogowego;   Organizatorzy: Bemol Event, [...]
Więcej
Cze 13 2017

Zakończenie Programu – Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego dla Przedszkoli i Szkół Podstawowych w Gminie Pszczółki – „Bezpieczna Gmina”

   Cele programu: Zapewnienie dzieciom i młodzieży możliwości zdobywania znajomości zasad prawidłowych zachowań w ruchu drogowym, poprzez prowadzenie systematycznej pracy nad zaznajomieniem ich z przepisami ruchu drogowego i podnoszenia umiejętności poruszania się po drogach. Zmiana modelu zachowań wszystkich uczestników ruchu drogowego – dzieci, młodzieży, rodziny,  rówieśników, nauczycieli, przedstawicieli władz lokalnych [...]
Więcej
Cze 11 2017

„Strefa bezpieczeństwa w ruchu drogowym” – Festyn Dni Pruszcza Gdańskiego.

Celem udziału w imprezie było: popularyzowanie znajomości przepisów o ruchu drogowym; propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się jako uczestników ruchu drogowego kierujących rowerami;   Organizatorzy: Komenda Powiatowa Policji w Pruszczu Gdańskim Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku.     Przygotowano zestaw pytań ustnych, laptop z testami z przepisów ruchu drogowego. [...]
Więcej