-6 punktów karnych

Szanowni Klienci,

w związku z licznymi pytaniami informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami
nie ma możliwości odbycia szkolenia skutkującego zmniejszeniem ilości punktów karnych.

Przyznane punkty zostaną anulowane po dwóch latach (liczonych od momentu opłacenia mandatu).

O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować.

 

 

.

.

.

.

.

.