„-6 punktów karnych”

SZKOLENIE KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO  – GDAŃSK, CHOJNICE

58 300 15 33, 58 300 15 25

Punkty

6pkt

Udział w szkoleniu powoduje zmniejszenie liczby punktów karnych o 6 (zostanie usuniętych 6 najstarszych punktów karnych).
Ze szkolenia mogą skorzystać osoby posiadające prawo jazdy co najmniej 1 rok, które mają na swoim koncie nie więcej niż 24 punkty karne.
Szkolenie można odbyć raz na 6 miesięcy.

KOSZT SZKOLENIA

Koszt szkolenia 400 zł

WARUNKI UCZESTNICZENIA

 • zgłoszenie się w wydziale Działalności Pozaegzaminacyjnej PORD w Gdańsku w dniu szkolenia,
 • dokonanie zapłaty (na miejscu) bądź przedstawienie potwierdzenia wykonania przelewu na konto nr 39 1500 1025 1210 2002 7566 0000 (w tytule prosimy o wpisanie imienia, nazwiska i dopisku „-6 punktów karnych”),
 • przedstawienie pisemnego oświadczenia osoby przystępującej do szkolenia o nie przekroczeniu liczby 24 punktów karnych (druki dostępne na szkoleniu).

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 • zajęcia trwają 6 godzin lekcyjnych
 • zaświadczenia o odbyciu szkolenia przez kierującego Dyrektor PORD w Gdańsku przesyła organowi prowadzącemu ewidencję.

 PROGRAM SZKOLENIA

Przyczyny wypadków drogowych na tle poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce
Prawne i społeczne skutki wypadków drogowych
Psychologiczne aspekty zachowania się kierującego pojazdem w ruchu drogowym

PLANOWANE TERMINY

 

25.05.2022– brak wolnych miejsc 

08.06.2022

 

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona

Informacje, zapisy: ON-LINElub 58 300 15 33

 PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 130 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 1990 z 2018 r. z późn. zm.);
 • § 8 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego ( Dz. U z 2012 r. poz. 488)
  Rozporządzenie określa:
  – Sposób punktowania i liczbę punktów odpowiadających naruszeniu przepisów ruchu drogowego,
  – Warunki i sposób prowadzenia ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego,
  – Tryb występowania z wnioskiem o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji,
  – Jednostki upoważnione do prowadzenia szkolenia, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego, program tego szkolenia oraz liczbę punktów odejmowanych z tytułu jego odbycia.

UWAGA: 

Warunkiem zawarcia umowy dotyczącej udziału w kursie organizowanym przez Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku (dalej jako PORD) jest uiszczenie 100% opłaty za kurs.

Wpłaty można dokonać bezpośrednio w kasie w jednostce PORD lub na rachunek bankowy PORD o numerze:

39 1500 1025 1210 2002 7566 0000

w tytule wpisując imię i nazwisko uczestnika szkolenia oraz rodzaj szkolenia

DO ZAWARCIA UMOWY POMIĘDZY KURSANTEM A PORD DOCHODZI W CHWILI DOKONANIA ZAPŁATY W KASIE  LUB W CHWILI WPŁYWU NA RACHUNEK BANKOWY WSKAZANEJ POWYŻEJ OPŁATY ZA KURS.

Tagi: redukcja punktów karnych, zmniejszenie ilości punktów karnych, szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.