Mar 13 2018

BEZPIECZNE DZIECKO

Pomorski Ośrodek Ruch Drogowego w Gdańsku wraz z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim, Urzędem Gminy Pruszcz Gdański oraz Strażą Gminną Gminy Pruszcz Gdański organizuje konkurs dla uczniów klas II i III szkół podstawowych w Gminie Pruszcz Gdański.

Celem konkursu jest przygotowanie dzieci do odpowiedzialnego uczestnictwa w ruchu drogowym.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest indywidualne wykonanie przez ucznia artystycznej wypowiedzi na temat bezpiecznego poruszania się na drodze.

Konkurs przebiega w dwu etapach : szkolnym i gminnym, a na pięciu twórców najlepszych prac z placówek w Łęgowie, Straszynie, Rotmance, Borkowie, Wiślinie, Wiślince oraz Wojanowie czekają nagrody ufundowane przez organizatorów. Dodatkowo zwycięzcy z miejscowości Łęgowo, Straszyn oraz Rotmanka  wezmą udział w sesji zdjęciowej , która ma na celu stworzenie plakatu promującego bezpieczne korzystanie z dróg w rejonie placówek oświatowych.  Plakaty zostaną zamieszczone m.in. w pobliżu wymienionych szkół.