Sie 27 2019

Egzamin praktyczny pojazdem innym niż Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego

Informujemy, że zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Infrastruktury z dnia 21 sierpnia 2019 roku w przypadku przeprowadzania egzaminu praktycznego pojazdem innym niż PORD „ze względów bezpieczeństwa zarówno egzaminatora przeprowadzającego egzamin jak i przede wszystkim osoby egzaminowanej przed rozpoczęciem egzaminu dowód rejestracyjny pojazdu, a także jego polisa ubezpieczeniowa powinny być przedstawione egzaminatorowi do wglądu w oryginale”.

https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=31888