Paź 20 2021

Informacja dotycząca noszenia maseczek

Szanowni klienci,

przypominamy, że na terenie Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku istnieje obowiązek noszenia maseczek zasłaniających usta i nos. Prosimy o stosowanie się do tej zasady.
Jeśli dysponujecie Państwo stosownym zaświadczeniem lub dokumentem zwalniającym z obowiązku zasłaniania ust i nosa przy pomocy maseczki, prosimy o przekazanie takiej informacji do Biura Obsługi Egzaminów, najpóźniej jeden dzień przed planowanym egzaminem.  Pozwoli to na wcześniejsze zorganizowanie obecności podmiotów upoważnionych do weryfikacji okazanego zaświadczenia lub dokumentu, a gdy okaże się ono zasadne możliwe będzie przystąpienie do egzaminu zgodnie z wyznaczonym czasem.