Mar 13 2020

Informacje organizacyjne

Biuro Obsługi Egzaminów w Gdańsku i Gdyni jest zamknięte dla klientów zewnętrznych. Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
Jednostka Gdańsk
Biuro obsługi egzaminów: boe@pord.pl, tel. (58) 300-15-20
Oddział Gdynia
Biuro obsługi egzaminów: gdynia@pord.pl, tel. (58) 620-81-35

Egzaminy dla instruktorów i kandydatów na instruktorów również zostają zawieszone.