Lip 23 2020

Karta rowerowa w wakacje – informacja dla dyrektorów szkół

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do współpracy w ramach programu „Karta rowerowa w wakacje”.

.

Do kogo skierowany jest program?


Program skierowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych, którzy chcieliby zdobyć kartę rowerową jeszcze w te wakacje.
Warunkiem uczestnictwa w programie jest mailowe zgłoszenie szkoły przez Dyrektora (na podstawie art. 41 ust. 3 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o Kierujących pojazdami [t.j. Dz.U. 2020 poz. 1268]).Na czym polega wakacyjna akcja?


Uczniowie uczestniczyć będą w nieodpłatnym wakacyjnym kursie zakończonym egzaminem na kartę rowerową. Zajęcia odbędą się w budynku PORD w Gdańsku przy ul. Równej 19/21. Zarówno zajęcia edukacyjne, jak i egzamin zostaną przeprowadzone przez pracowników PORD – specjalistów w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

.

Harmonogram


✅ Dzień pierwszy: zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Czas trwania: od 8.00 do 14.30.

✅ Dzień drugi: egzamin na kartę rowerową. Egzaminy odbędą się między 12.30 a 14.00.

Termin kursu na kartę rowerową: 4 – 5 sierpnia 2020 r.

.

Informacje organizacyjne

Za dowóz i odbiór dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie. Również oni odpowiedzialni są za dostarczenie sprzętu (rower, ew. kask, ochraniacze). W budynku PORD obowiązuje reżim sanitarny, konieczna jest dezynfekcja rąk i założenie maseczki. PORD nie zapewnia dzieciom posiłków.

.

Zgłoszenia

Zgłoszenia szkół odbywają się drogą mailową: sekretariat@pord.pl do 31 lipca 2020 r.