Maj 14 2019

OGŁOSZENIE

Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku jest zainteresowany nawiązaniem współpracy w zakresie świadczenia usług brokerskich na rzecz PORD w Gdańsku, związanych z działalnością PORD w Gdańsku polegających w szczególności na: 

1. udziale brokera w prowadzonych postępowaniach o ubezpieczenia,

2.   prowadzeniu negocjacji z towarzystwami ubezpieczeniowymi w zakresie programów ubezpieczeniowych dot. ryzyk występujących w działalności prowadzonej przez    PORD w Gdańsku,

3. udziale w przygotowaniu pism dotyczących zawartych polis na ubezpieczenia,

4.    doradztwie w bieżących sprawach z zakresu ubezpieczeń, w tym aktywny udział w procesie likwidacji szkód.

 Składanie ofert do 21-go maja 2019 roku do godz. 9:00 w sekretariacie PORD w Gdańsku ul. Równa 19/21 80-067 Gdańsk.

UWAGA: PRZEDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA OFERT do 23.05.2019 do godz. 10:00