Kwi 05 2018

Spotkanie z przedstawicielami OSK

Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku serdecznie zaprasza przedstawicieli Ośrodków Szkolenia Kierowców na spotkanie w dniu 30 kwietnia 2018r. o godz. 15:00 w siedzibie PORD w Gdańsku przy ul. Równej 19/21 w holu głównym.

Wszelkie pytania oraz sytuacje problemowe prosimy przesyłać na adres: spotkanie@pord.pl do 20 kwietnia 2018r.

 

Planowany przebieg spotkania:

  1. Przywitanie przez Dyrektora PORD w Gdańsku.
  2.  Omówienie zagadnień przesłanych drogą mailową.
  3. Przerwa kawowa.
  4. Pytania i wnioski.
  5. Zakończenie spotkania ok.godz. 18:00.

Mamy nadzieję, że spotkanie w znacznym stopniu przyczyni się do ciągłej poprawy w realizowaniu procesu szkolenia zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego.