Maj 06 2020

Wznowienie działalności PORD

1. Od 11 maja rozpoczynamy zapisy na egzaminy wszystkich kategorii (teoria i praktyka).

  • Osoby, których egzamin został odwołany z powodu pandemii lub które mają nadpłatę w saldzie:

Aby umówić się na nowy termin egzaminu, zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Biurem Obsługi Egzaminów.

Gdańsk:
W godzinach 7.30 – 14.00:
tel. 58 300-15-20,
tel. 58 300-15-21.

Dodatkowo w godzinach 8.00 – 15.00:  
tel. 603-896-555.

Gdynia:
W godzinach 7.30 – 15.30:
tel. 58 620-81-35,
tel. 58 620-17-16,
tel. 58 620-91-34.


  • Pozostałe osoby chcące umówić się na egzamin:

Zapisy wyłącznie on-line w serwisie info-car.pl.

——————————————————————————————————————————————————————————————-


2. Od 18 maja rozpoczynamy działalność egzaminacyjną.

  • Zapraszamy tylko osoby zakwalifikowane na egzamin (bez osób towarzyszących).
  • Na egzamin teoretyczny należy stawić się 5 min. przed wyznaczoną godziną egzaminu.
  • Na egzamin praktyczny należy stawić się 10 min. przed wyznaczoną godziną egzaminu.
  • Przed wejściem do budynku pracownik PORD dokona sprawdzenia temperatury osoby egzaminowanej.
  • Osoba przystępująca do egzaminu powinna zgłosić się na egzamin w dobrym stanie zdrowia oraz być wyposażona w środki ochrony osobistej tj. MASECZKĘ lub inne środki ochronne umożliwiające osłanianie nosa i ust.
  • Osoby przystępujące do egzaminu zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem organizowania i przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdańsku w okresie epidemii (do pobrania poniżej).

————————————————————————————————————————————————————————————

3. Do pobrania:
Regulamin organizowania i przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdańsku w okresie epidemii