Autonomiczna SP w Gdańsku, zajęcia w formie pogadanki dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego dla uczniów kl. 0 – III w ramach szkolnej akcji „Bądź bezpieczny – noś odblaski”.

Celem zajęć było zapoznanie z: 1. obowiązującymi zasadami poruszania się pieszych w ruchu drogowym, 2. dbaniem o bezpieczeństwo własne poprzez noszenie elementów odblaskowych, W zajęciach uczestniczyło ok. 180 osób.