Kwalifikacja wstępna

KWALIFIKACJA WSTĘPNA / KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA

 

[icon name=”info-circle” class=”” unprefixed_class=””] INFORMACJA TELEFONICZNA

Tel. 58 300 15 25; 300 15 45
Dział Szkoleń

Kurs jest przeznaczony dla kierowców chcących podjąć pracę na stanowisku kierowcy, którzy:

  • uzyskali kategorię D1, D1+E, D lub D+E po 10 września 2008 roku
  • uzyskali kategorię C1, C1+E, C lub C+E po 10 września 2009 roku

Kwalifikacja wstępna przyspieszona przeznaczona jest dla kierowców j.w., którzy ponadto ukończyli:

  • 21 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii C lub C+E,
  • 23 lata – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii D lub D+E

Kwalifikacja wstępna obejmuje 280 godzin zajęć

Kwalifikacja wstępna przyspieszona obejmuje 140 godzin zajęć

Zajęcia w zakresie kwalifikacji wstępnej / kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obejmują:
– zajęcia teoretyczne
– zajęcia praktyczne – jazda w ruchu drogowym
– zajęcia praktyczne – jazda w warunkach specjalnych

 

[icon name=”angle-double-right” class=”” unprefixed_class=””] KOSZT SZKOLENIA

Kwalifikacja wstępna: 4500 zł
Kwalifikacja wstępna przyspieszona: 2600 zł

 

[icon name=”angle-double-right” class=”” unprefixed_class=””] ABY ROZPOCZĄĆ SZKOLENIE, NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ:

  1. Kserokopię prawa jazdy,
  2. Dowód dokonania przedpłaty w wys. 200 zł. lub pełnej opłaty za szkolenie
  3. Wypełniony wniosek (do pobrania – format pdf)

 

[icon name=”info-circle” class=”” unprefixed_class=””] PLANOWANY TERMIN KURSU

Przypominamy, że kurs prowadzony jest w formie e-learningowej zatem termin rozpoczęcia kursu i czas jego trwania dostosowany jest indywidualnie do każdego Klienta.

Zapisy telefoniczne: 58 300 15 25; 300 15 45

 

Podstawa prawna
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 06.235.1701)
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz.U. nr 43, poz. 246 z 2010 r.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców
wykonujących przewóz drogowy ( Dz.U. 2010 nr 53 poz. 314)