Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki alkoholowej oraz przeciwdziałania narkomanii

58 300 15 33;  58 300 15 25;  58 300 15 35

Kurs skierowany jest dla osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i otrzymały skierowanie / decyzję starosty.

CZAS TRWANIA KURSU

2 dni

KOSZT KURSU

400 zł

PLANOWANY TERMIN KURSU

Informacje o dostępnych terminach udzielane są pod numerem: 58 300 15 33

Uwaga! Na szkolenie (w wyznaczonym terminie) należy zgłosić się z DECYZJĄ O SKIEROWANIU NA KURS  oraz potwierdzenie dokonanej wpłaty (przelewem na nr konta 39 1500 1025 1210 2002 7566 0000 lub w Agencji Bankowej MONETIA mieszczącej się w PORD – prowizja 3,50 zł)

PROGRAM KURSU

1 spotkanie
1. Wykład w zakresie podstawowych informacji dotyczących prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu:
1) wpływ alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na sprawność prowadzenia pojazdów;
2) mity, stereotypy i formy racjonalizacji, dotyczące prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
3) statystyki dotyczące zjawiska nietrzeźwości na drogach (liczba wypadków, liczba rannych i zabitych);
4) omówienie regulacji prawnych dotyczących prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.
2. Wykład poświęcony omówieniu powodów, dla których ludzie decydują się na prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.
3. Wykład dotyczący problemów związanych z używaniem alkoholu, środków działających podobnie do alkoholu, na którym są omawiane:
1) zjawiska związane z nadużywaniem napojów alkoholowych: picie ryzykowne, picie szkodliwe, uzależnienie wraz z ich wyznacznikami;
2) zjawiska związane z używaniem środków działających podobnie do alkoholu: używanie substancji ryzykowne, używanie substancji szkodliwe, uzależnienie wraz z ich wyznacznikami;
3) funkcjonowanie osoby uzależnionej – zmiany w sferze poznawczej, emocjonalnej i behawioralnej.
4. Wykład dotyczący sposobów autodiagnozy stylu picia alkoholu oraz używania środków działających podobnie do alkoholu, poziomu samokontroli i tendencji do zachowań ryzykownych oraz ulegania wpływom zewnętrznym:
1) test AUDIT – test do autodiagnozy stylu picia alkoholu;
2) test PUM – test problemowego używania marihuany;
3) test PUN – test problemowego używania narkotyków;
4) omówienie pojęcia samokontroli, w tym kontrolowania emocji i zachowań oraz podejmowania zachowań ryzykownych;
5) test Behavior Assessment Scales-2 TM – test autodiagnozy preferencji do podejmowania ryzyka.

2 spotkanie
1. Wykład dotyczący odpowiedzialności, obejmujący:
1) pojęcie odpowiedzialności;
2) przedstawienie oczekiwań ludzi od odpowiedzialnego kierowcy i kierującego tramwajem;
3) wskazanie, w jaki sposób najczęściej oceniamy swoje umiejętności oraz sprawność w roli kierowcy lub kierującego tramwajem.
2. Wykład dotyczący sposobów przeciwdziałania problemowi prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu:
1) sposoby odmawiania, odmawianie asertywne;
2) możliwości i sposoby organizowania bezpiecznego powrotu z „imprezy, na której jest alkohol”;
3) działania na rzecz zmniejszenia zjawiska nietrzeźwości kierowców; wskazanie tego,
co każdy z nas może zrobić, aby zmniejszyć zjawisko nietrzeźwości kierowców.

DO POBRANIA

REGULAMIN KURSU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 155 z późn. zmianami)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (tekst jednolity Dz. U. 140 z 2019 r.)