Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej oraz przeciwdziałania narkomanii

58 300 15 33,  514-059-514

Kurs skierowany jest dla osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i otrzymały skierowanie / decyzję starosty lub pisemną informację o konieczności odbycia kursu.

CZAS TRWANIA KURSU

2 dni

KOSZT KURSU

500 zł

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 6 lipca 2022 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu.

PLANOWANY TERMIN KURSU

GDAŃSK INNE LOKALIZACJE
 

9-10.02.2023 r. – brak miejsc

14-15.02.2023 r. – brak miejsc

21-22.02.2023 r. – brak miejsc

2-3.03.2023 r.

 

 

Zapisy pod numerem 58 300 15 33 lub w panelu rezerwacyjnym

 

CHOJNICE: 
27.02 i 02.03.2023 r.

 

TCZEW:
23-24.03.2023 r.

 

 

Zapisy pod nr 58 300 15 33 lub w panelu rezerwacyjnym

Opłatę (500 zł) można dokonać na miejscu kartą/gotówką, poprzez panel rezerwacyjny lub przelewem na nr konta 39 1500 1025 1210 2002 7566 0000 tytułem „imię, nazwisko, kurs reedukacyjny”. Prosimy o potwierdzenie dokonania opłaty (przelewem na nr konta 39 1500 1025 1210 2002 7566 0000 tytułem „imię, nazwisko, kurs reedukacyjny”) na adres szkolenia@pord.pl najpóźniej 3 dni robocze przed szkoleniem. Płatność gotówką / kartą możliwa w oddziale w Gdańsku.

PROGRAM KURSU

DZIEŃ 1 DZIEŃ 2
1. Podstawowe informacje dotyczących prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu:
1) wpływ alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na sprawność prowadzenia pojazdów;
2) mity, stereotypy i formy racjonalizacji, dotyczące prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
3) statystyki dotyczące zjawiska nietrzeźwości na drogach (liczba wypadków, liczba rannych i zabitych);
4) omówienie regulacji prawnych dotyczących prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

2. Powody, dla których ludzie decydują się na prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.
3. Problemy zw. z używaniem alkoholu, środków działających podobnie do alkoholu, na którym są omawiane:
1) zjawiska związane z nadużywaniem napojów alkoholowych: picie ryzykowne, picie szkodliwe, uzależnienie wraz z ich wyznacznikami;
2) zjawiska związane z używaniem środków działających podobnie do alkoholu: używanie substancji ryzykowne, używanie substancji szkodliwe, uzależnienie wraz z ich wyznacznikami;
3) funkcjonowanie osoby uzależnionej – zmiany w sferze poznawczej, emocjonalnej i behawioralnej.

4. Sposoby autodiagnozy stylu picia alkoholu oraz używania środków działających podobnie do alkoholu, poziomu samokontroli i tendencji do zachowań ryzykownych oraz ulegania wpływom zewnętrznym:
1) test AUDIT – test do autodiagnozy stylu picia alkoholu;
2) test PUM – test problemowego używania marihuany;
3) test PUN – test problemowego używania narkotyków;
4) omówienie poj. samokontroli, w tym kontrolowania emocji i zachowań oraz podejmowania zachowań ryzykownych;
5) test Behavior Assessment Scales-2 TM – test autodiagnozy preferencji do podejmowania ryzyka.
1. Wykład dotyczący odpowiedzialności, obejmujący:
1) pojęcie odpowiedzialności;
2) przedstawienie oczekiwań ludzi od odpowiedzialnego kierowcy i kierującego tramwajem;
3) wskazanie, w jaki sposób najczęściej oceniamy swoje umiejętności oraz sprawność w roli kierowcy lub kierującego tramwajem.
2. Wykład dotyczący sposobów przeciwdziałania problemowi prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu:
1) sposoby odmawiania, odmawianie asertywne;
2) możliwości i sposoby organizowania bezpiecznego powrotu z „imprezy, na której jest alkohol”;
3) działania na rzecz zmniejszenia zjawiska nietrzeźwości kierowców; wskazanie tego,
co każdy z nas może zrobić, aby zmniejszyć zjawisko nietrzeźwości kierowców.

 

DO POBRANIA

REGULAMIN KURSU

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 155 z późn. zmianami)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (tekst -jednolity Dz. U. 140 z 2019 r.)

UWAGA: 

Warunkiem zawarcia umowy dotyczącej udziału w kursie organizowanym przez Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku (dalej jako PORD) jest uiszczenie 100% opłaty za kurs.

Wpłaty można dokonać bezpośrednio w kasie w jednostce PORD lub na rachunek bankowy PORD o numerze:

39 1500 1025 1210 2002 7566 0000

w tytule wpisując imię i nazwisko uczestnika szkolenia oraz rodzaj szkolenia

DO ZAWARCIA UMOWY POMIĘDZY KURSANTEM A PORD DOCHODZI W CHWILI DOKONANIA ZAPŁATY W KASIE  LUB W CHWILI WPŁYWU NA RACHUNEK BANKOWY WSKAZANEJ POWYŻEJ OPŁATY ZA KURS.