Napełnianie i opróżnianie cystern

SZKOLENIE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA DO NAPEŁNIANIA I OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW TRANSPORTOWYCH MATERIAŁAMI NIEBEZPIECZNYMI KL.3

 

 INFORMACJA TELEFONICZNA

Tel. 58 300 15 33; 300 15 45
Dział Szkoleń
Fax: 58 300 15 58

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. 79, poz.849), Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r.

 

 KOSZT SZKOLENIA

Koszt szkolenia: 380 zł (na konto PORD)

Koszt egzaminu: 152 zł.– Opłatę za egzamin należy dokonać na konto Transportowego Dozoru Technicznego:
Transportowy Dozór Techniczny, ul. Chałubińskiego 4, 00-928 Warszawa
97 1130 1017 0020 1237 5820 0002 tytułem „Napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych”

 

 ABY PRZYSTĄPIĆ DO SZKOLENIA NALEŻY PRZEDSTAWIĆ:

  • Formularz zgłoszeniowy
  • Dowód wpłaty za szkolenie na konto PORD (380 zł.)
  • Dowód wpłaty za egzamin na konto TDT (152 zł.)
  • Orzeczenie lekarskie (do wglądu) lub wypełnione oświadczenie

 

 WYMAGANIA DLA UCZESTNIKÓW

  • ukończone 18 lat
  • ukończona co najmniej szkoła zawodowa lub posiadane świadectwo robotnika wykwalifikowanego
  • ukończona przynajmniej miesięczna praktyka w zakresie napełniania i opróżniania zbiorników transportowych materiałami niebezpiecznymi kl. 3 wg ADR

 

NAJBLIŻSZY PLANOWANY TERMIN

przyjmujemy zapisy

Termin egzaminu przed Komisją powołaną przez TDT: ok. 3 tygodnie po ukończeniu szkolenia. Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie ustnej.

Uwaga! Każdy uczestnik szkolenia i egzaminu bezwzględnie musi być wyposażony w:
– hełm ochronny przemysłowy,
– obuwie ochronne antyelektrostatyczne, olejoodporne z podnoskiem,
– okulary ochronne,
– rękawice ochronne,
– ubranie antyelektrostatyczne lub kombinezon o właściwościach antyelektrostatycznych.