Przewóz zwierząt

SZKOLENIE KIEROWCÓW I KONWOJENTÓW ZATRUDNIANYCH PRZY TRANSPORCIE ZWIERZĄT

 

[icon name=”info-circle” class=”” unprefixed_class=””] INFORMACJA TELEFONICZNA

Tel. (+58) 300 15 33
Dział Szkoleń

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97

 

[icon name=”info-circle” class=”” unprefixed_class=””] WYMAGANE DOKUMENTY

  • Czytelnie wypełniona karta zgłoszeniowa
  • Kserokopia posiadanego prawa jazdy

 

[icon name=”info-circle” class=”” unprefixed_class=””] CZAS TRWANIA KURSU

2 dni

Szkolenie kończy się egzaminem

 

[icon name=”info-circle” class=”” unprefixed_class=””] KOSZT KURSU

350 zł. / os.

 

[icon name=”info-circle” class=”” unprefixed_class=””] PROGRAM KURSU

 

Temat
Przepisy krajowe i obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej w zakresie ochrony podczas transportu drogowego, kolejowego, morskiego i lotniczego
Postępowanie ze zwierzętami chorymi lub zwierzętami, które uległy zranieniu podczas transportu
Stres u zwierząt oraz sposoby redukowania jego symptomów
Konstrukcja i sposoby użytkowania pojazdu mające wpływ na zapewnienie transportowanym zwierzętom odpowiednich warunków w czasie transportu
Planowanie trasy, zmiana trasy i adnotacje dokonywane w tym zakresie
Opieka nad zwierzętami podczas postojów. Kontrola stanu zdrowia zwierząt, wymagane postoje, karmienie i pojenie
Zachowanie behawioralne różnych gatunków zwierząt. Wykorzystanie naturalnego instynktu zwierząt podczas transportu, załadunku i wyładunku
Normy załadunkowe oraz sposób załadunku zwierząt
Wpływ warunków atmosferycznych na transport zwierząt oraz sposoby zapewnienia optymalnych warunków zoohigienicznych podczas przewozu zwierząt
Transport zwierząt w pojemnikach i kontenerach
Dokumenty wymagane przy transporcie żywych zwierząt

 

[icon name=”info-circle” class=”” unprefixed_class=””] NAJBLIŻSZY TERMIN KURSU

29, 30 września 2018, od godz. 9:00