Regulamin organizowania i przeprowadzania egzaminów w okresie epidemii

Kliknij, aby zapoznać się z regulaminem.