System tachografu cyfrowego

KURS W ZAKRESIE SYSTEMU TACHOGRAFU CYFROWEGO

 

 INFORMACJA TELEFONICZNA

Tel. (+58) 300 15 52 lub 300 15 35
Dział Szkoleń

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz.U. 2017.891), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie pobierania danych z tachografu cyfrowego, ich przechowywania i przekazywania (Dz. U. 06.64.454), Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 23.082007 r. w sprawie wzorów wniosków o wydanie kart do tachografów cyfrowych (Dz. U. 2007.162.1152), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie opłat za czynności organów administracji miar wykonywane w ramach systemu tachografów cyfrowych (Dz. U. 06.8.46)

 

 WARUNKI PRZYJĘCIA

  1. zgłoszenie w dziale Działalności Pozaegzaminacyjnej PORD w Gdańsku
  2. przedłożenie dowodu wpłaty za szkolenie

 

 ORGANIZACJA ZAJĘĆ

  1. zajęcia odbywają się w soboty lub niedziele
  2. Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku potwierdza odbycie szkolenia, wydając uczestnikowi stosowne zaświadczenie.

 

 SZKOLENIE DLA KIEROWCÓW – PROGRAM

Temat Ilość godzin
Podstawy prawne funkcjonowania systemu tachografu cyfrowego, obowiązki kierowcy związane z użytkowaniem tachografu cyfrowego. 2
Budowa i obsługa tachografu cyfrowego. Elektroniczne karty w systemie tachografu cyfrowego. 2
Sporządzenie wydruków dokumentujących aktywność kierowców. Interpretacja piktogramów (symboli graficznych) na wydrukach aktywności kierowców 2
ćwiczenia praktyczne w zakresie obsługi tachografu cyfrowego. ćwiczenia praktyczne w zakresie analizy wydruków i pobierania danych z tachografu cyfrowego i karty kierowcy. 2
RAZEM 8

 

 CZAS TRWANIA KURSU

8 godzin w godz. 9:00 – 16:00

 

 KOSZT KURSU
Koszt szkolenia wynosi 390 zł

 

 TERMINY KURSU

 

Zbieramy chętnych

 

 SZKOLENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW KIEROWCÓW – PROGRAM

Temat Ilość godzin
Podstawy prawne funkcjonowania systemu tachografu cyfrowego, obowiązki kierowcy związane z użytkowaniem tachografu cyfrowego. 2
Budowa i obsługa tachografu cyfrowego. Elektroniczne karty w systemie tachografu cyfrowego. 2
Sporządzenie wydruków dokumentujących aktywność kierowców. Interpretacja piktogramów (symboli graficznych) na wydrukach aktywności kierowców 2
ćwiczenia praktyczne w zakresie obsługi tachografu cyfrowego. ćwiczenia praktyczne w zakresie analizy wydruków i pobierania danych z tachografu cyfrowego i karty kierowcy. 2
obowiązki przedsiębiorstw transportowych związane z użytkowaniem tachografu cyfrowego 2
RAZEM 10

 

 CZAS TRWANIA KURSU

10 godzin

 

 KOSZT KURSU

Koszt szkolenia wynosi 590 zł

 

TERMINY KURSU

Zbieramy chętnych

 SZKOLENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – PROGRAM

 

Temat Ilość godzin
Podstawy prawne funkcjonowania systemu tachografu cyfrowego, obowiązki kierowcy związane z użytkowaniem tachografu cyfrowego. 2
Budowa i obsługa tachografu cyfrowego. Elektroniczne karty w systemie tachografu cyfrowego. 2
Sporządzenie wydruków dokumentujących aktywność kierowców. Interpretacja piktogramów (symboli graficznych) na wydrukach aktywności kierowców 2
ćwiczenia praktyczne w zakresie obsługi tachografu cyfrowego. ćwiczenia praktyczne w zakresie analizy wydruków systemu tachografu cyfrowego 2
ćwiczenia praktyczne z pobierania danych z tachografu cyfrowego i karty kierowcy 2
prezentacja programu przeznaczonego do analizy zapisów tachografu cyfrowego, pobierania danych z karty kierowcy 2
ćwiczenia z analizy zapisów tachografu cyfrowego i danych z karty kierowcy 4
RAZEM 16

 

 CZAS TRWANIA KURSU

16 godzin – 2 dni w godz. 9:00 – 16:00

 

KOSZT KURSU

Koszt szkolenia wynosi 800 zł

 

 TERMINY KURSUZbieramy chętnych