-6 punktów karnych

Szkolenie redukujące punkty za naruszenie przepisów ruchu drogowego

     Zadzwoń: 58 300 15 25, 58 300 15 33 lub 58 300 15 45

Najbliższy wolny termin:
17 lipca (Gdańsk)
11 lipca (Chojnice)

Szybkie zapisy online

 

Dla kogo jest to szkolenie?
Szkolenie przeznaczone jest dla osób wpisanych do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Odbycie szkolenia oznacza anulowanie 6 punktów karnych.

 

Czy są jakieś ograniczenia? 
Tak. W szkoleniu można uczestniczyć raz na 6 miesięcy (nie częściej). Szkolenie jest dla kierowców, którzy mają prawo jazdy od co najmniej roku oraz na koncie mają nie więcej niż 24 punkty karne.

Należy posiadać uprawnienia do kierowania pojazdem.

 

Co jest celem szkolenia? 
Celem szkolenia jest zredukowanie otrzymanych punktów karnych.

 

Które punkty zostaną zredukowane? 
Zredukowane zostaną najstarsze punkty wpisane do ewidencji pod warunkiem, że mandat karny został opłacony przed rozpoczęciem szkolenia.

 

Jak długo moje punkty są widoczne w ewidencji?
Punkty karne będą widniały w ewidencji naruszeń przepisów ruchu drogowego przez rok od daty uiszczenia mandatu. W przypadku odstąpienia od uregulowania mandatu punkty zostaną usunięte w ciągu roku od momentu uprawomocnienia się wyroku wydanego przez sąd.

 

Kto będzie prowadził to szkolenie?
Szkolenie prowadzone jest przez:

 • policjanta z komórki ruchu drogowego lub innej osoby posiadającej wiedzę specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • psychologa transportu,
 • egzaminatora osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami lub  zatrudniona przez WORD osoba posiadająca uprawnienia instruktora nauki jazdy lub instruktora techniki jazdy.

 

Jak długo trwa to szkolenie?

Szkolenie odbywa się w ciągu 1 dnia – zawiera część teoretyczną i praktyczną.
Szkolenie trwa 6 godzin zegarowych + zajęcia praktyczne.

 

Program

Zajęcia teoretyczne:

 1. Zasady i przepisy ruchu drogowego – 2 godz.,
 2. Wypadki drogowe w Polsce – przyczyny, skutki, zapobiegnie – 2 godz.,
 3. Prawne i społeczne skutki wypadków drogowych oraz odpowiedzialność karna sprawców za przestępstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji – 2 godz.,
 4. Psychologiczne aspekty kierowania pojazdem – 2 godz.

1 godz. zajęć teoretycznych = 1 godz. wykładowa (45  minut)

Zajęcia praktyczne:

 1. Zadanie/ćwiczenie w zakresie awaryjnego hamowania przy prędkości 30 km/h.
 2. Zadanie/ćwiczenie w zakresie awaryjnego hamowania przy prędkości 50 km/h.

 

Czyim autem odbywają się ćwiczenia praktyczne?
Zajęcia praktyczne odbywają się na pojeździe zapewnionym przez PORD.

 

Czy szkolenie kończy się egzaminem?
Nie, szkolenie nie kończy się egzaminem.

 

Ukończyłem szkolenie. Co dalej?
Szkolenie  kończy się otrzymaniem zaświadczenia. Po zakończeniu szkolenia kopia zaświadczenia jest niezwłocznie przesyłana do Komendanta Wojewódzkiej Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kursanta.

 

Najbliższe wolne terminy szkolenia

 • Gdańsk: 17 lipca (środa) 
 • Chojnice: 11 lipca (czwartek) od godz. 13:30

 

Cena
1000 zł

Cena obejmuje:

 • udział w zajęciach
 • bufet kawowy

 

Płatności za szkolenie można dokonać:

 • przelewem na nr konta 39 1500 1025 1210 2002 7566 0000
 • na miejscu kartą, Blikiem lub gotówką (Uwaga! Te sposoby płatności są dostępne tylko w Gdańsku)

 

Zapisy i dodatkowe informacje
tel. 58 300 15 33
tel. 58 300 15 25
szkolenia@pord.pl

 

Formalności
Aby rozpocząć szkolenie, należy przedłożyć:

 • formularz zgłoszeniowy (do wypełnienia w dniu szkolenia)
 • przed rozpoczęciem zajęć należy okazać dowód osobisty lub paszport

W celu załatwienia formalności warto przyjść 15 minut wcześniej.


Warunkiem zawarcia umowy dotyczącej udziału w szkoleniu organizowanym przez Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku (dalej jako PORD) jest uiszczenie 100% opłaty za kurs/szkolenie. Wpłaty należy dokonać przez rozpoczęciem kursu/szkolenia na rachunek bankowy PORD o numerze: 39 1500 1025 1210 2002 7566 0000 w tytule wpisując imię i nazwisko uczestnika szkolenia oraz rodzaj szkolenia. Istnieje możliwość uregulowania wpłaty w kasie w Dziale Szkoleń PORD. Do zawarcia umowy pomiędzy kursantem a PORD dochodzi w chwili dokonania zapłaty w kasie lub w chwili wpływu na rachunek bankowy wskazanej powyżej opłaty za szkolenie.