-6 punktów karnych

Szkolenie redukujące punkty za naruszenie przepisów ruchu drogowego

 

     Zadzwoń: 58 300 15 25, 58 300 15 33 lub 58 300 15 45

Najbliższy wolny termin: (Gdańsk, Chojnice): 

Szybkie zapisy online (podgląd terminów, zapisy)

 

Dla kogo jest to szkolenie? 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób wpisanych do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Odbycie szkolenia oznacza anulowanie 6 punktów karnych.

 

Czy są jakieś ograniczenia? 

Tak. W szkoleniu można uczestniczyć raz na 6 miesięcy (nie częściej).
Szkolenie jest dla kierowców, którzy mają prawo jazdy od co najmniej roku oraz na koncie mają nie więcej niż 24 punkty karne.

 

Co jest celem szkolenia? 

Celem szkolenia jest zredukowanie otrzymanych punktów karnych.

 

Które punkty zostaną zredukowane? 

Zredukowane zostaną najstarsze punkty wpisane do ewidencji.

 

Jak długo może punkty są widoczne w ewidencji?

Punkty otrzymane po 17 września 2023 r. będą widniały w ewidencji naruszeń przepisów ruchu drogowego przez rok od daty uiszczenia mandatu.

W przypadku odstąpienia od uregulowania mandatu punkty zostaną usunięte w ciągu roku od momentu uprawomocnienia się wyroku wydanego przez sąd.

 

Kto będzie prowadził to szkolenie? 

Szkolenie prowadzone jest przez:

 • policjanta z komórki ruchu drogowego lub innej osoby posiadającej wiedzę specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • psychologa transportu,
 • egzaminatora osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami lub  zatrudniona przez WORD osoba posiadająca uprawnienia instruktora nauki jazdy lub instruktora techniki jazdy.

 

Jak długo trwa to szkolenie?

Szkolenie odbywa się w ciągu 1 dnia – zawiera część teoretyczną i praktyczną.

 

Program

Zajęcia teoretyczne:

 1. Zasady i przepisy ruchu drogowego – 2 godz.,
 2. Wypadki drogowe w Polsce – przyczyny, skutki, zapobiegnie – 2 godz.,
 3. Prawne i społeczne skutki wypadków drogowych oraz odpowiedzialność karna sprawców za przestępstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji – 2 godz.,
 4. Psychologiczne aspekty kierowania pojazdem – 2 godz.

1 godz. zajęć teoretycznych = 1 godz. wykładowa (45  minut)

 

Zajęcia praktyczne:

 1. Zadanie/ćwiczenie w zakresie awaryjnego hamowania przy prędkości 30 km/h.
 2. Zadanie/ćwiczenie w zakresie awaryjnego hamowania przy prędkości 50 km/h.

 

Ukończyłem szkolenie. Co dalej?

Szkolenie  kończy się otrzymaniem zaświadczenia.

Po zakończeniu szkolenia kopia zaświadczenia jest niezwłocznie przesyłana do Komendanta Wojewódzkiej Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kursanta.

 

Terminy szkolenia

Gdańsk:
20.09.23 r.
(środa) dwie grupy: I gr. 12:15-18:15, II gr. 15:15-21:15 – brak wolnych miejsc

22.09.23 r. (piątek) dwie grupy: I gr. 13:00-19:00, II gr. 14:30-20:30 – brak wolnych miejsc

27.09.23 r. (środa) dwie grupy: I gr. 13:00-19:00, II gr. 14:30-20:30 – brak wolnych miejsc

30.09.23 r. (sobota) trzy grupy: I gr. 8:00 – 14:00, II gr. 8:30 – 14:30, III gr. 9:00 – 15:00 – brak wolnych miejsc

03.10.23 r. (wtorek) dwie grupy: I gr. 13:00-19:00, II gr. 14:30-20:30 – brak wolnych miejsc

04.10.2023 r. (środa) dwie grupy: I gr. 11:00-17:00, II gr. 12:30-18:30 – brak wolnych miejsc

05.10.23 r. (czwartek) dwie grupy: I gr. 13:00-19:00, II gr. 14:30-20:30 – brak wolnych miejsc

09.10.2023 r. (poniedziałek) dwie grupy: I gr. 13:00-19:00, II gr. 14:30-20:30 – brak wolnych miejsc

10.10.2023 r. (wtorek) dwie grupy: I gr. 13:00-19:00, II gr. 14:30-20:30 – brak wolnych miejsc

12.10.2023 r. (czwartek) dwie grupy: I gr. 13:00-19:00, II gr. 14:30-20:30 – brak wolnych miejsc

13.10.2023 r. (piątek) dwie grupy: I gr. 8:00-ok. 14:00, II gr. 14:00-ok. 20:00

16.10.2023 r. (poniedziałek) dwie grupy: I gr. 13:00- ok. 19:00, II gr. 14:30-ok. 20:30

17.10.2023 r. (wtorek) dwie grupy: I gr. 13:00- ok. 19:00, II gr. 14:30-ok. 20:30

 

Chojnice:

23.09.23 r. (sobota) dwie grupy: I gr. 08:00, II gr. 15:00 – brak wolnych miejsc

24.09.23 r. (niedziela) dwie grupy: I gr. 08:00, II gr. 15:00 – brak wolnych miejsc

 

Cena

900 zł

Cena obejmuje:

 • udział w zajęciach
 • bufet kawowy

 

Płatności za szkolenie można dokonać:

 • przelewem na nr konta 39 1500 1025 1210 2002 7566 0000
 • na miejscu kartą, Blikiem lub gotówką

 

Zapisy i dodatkowe informacje

tel. 58 300 15 33
tel. 58 300 15 25
szkolenia@pord.pl

 

Formalności

Aby rozpocząć szkolenie, należy przedłożyć:

 • formularz zgłoszeniowy (do wypełnienia w dniu szkolenia)
 • przed rozpoczęciem zajęć należy okazać dowód osobisty lub paszport

 

 


 

Warunkiem zawarcia umowy dotyczącej udziału w szkoleniu organizowanym przez Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku (dalej jako PORD) jest uiszczenie 100% opłaty za szkolenie.

Wpłaty można dokonać bezpośrednio w kasie w jednostce PORD lub na rachunek bankowy PORD o numerze: 39 1500 1025 1210 2002 7566 0000 w tytule wpisując imię i nazwisko uczestnika szkolenia oraz rodzaj szkolenia.

Do zawarcia umowy pomiędzy kursantem a PORD dochodzi w chwili dokonania zapłaty w kasie lub w chwili wpływu na rachunek bankowy wskazanej powyżej opłaty za szkolenie.