Kurs uzupełniający dla instruktorów

Kurs uzupełniający dla instruktorów nauki jazdy
posiadających uprawnienia instruktora kat. B

 

Zadzwoń:
58 300 15 45
514 059 513

 

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs dedykowany jest instruktorom, którzy chcą rozszerzyć kwalifikacje zawodowe w zakresie kategorii A, BE, C, CE, D lub T. Podczas kursu instruktorzy pogłębią posiadaną wiedzę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W kursie może uczestniczyć osoba, która:

1.Posiada prawo jazdy:

 • kategorii A co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów, którzy uzyskują uprawniania instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kat. A;
 • kategorii T co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów, którzy uzyskują uprawniania instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kat. T;
 • kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3- letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawniania do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B – dotyczy instruktorów rozszerzających uprawniania do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii;

2.Posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora;
3.Posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora;
4.Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:

 • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
 • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
 • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
 • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
 • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
 • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

 

Co jest celem kursu?

Celem kursu jest rzetelne przygotowanie do pracy w charakterze instruktora kategorii A, BE, C, CE, D lub T, a także gruntowne przygotowanie kandydata do egzaminu państwowego dającego uprawnienia do wykonywania zawodu.

 

W jaki sposób szkolimy?

Kurs prowadzony jest z dużym naciskiem na praktyczny aspekt pracy jako instruktor. Część zajęć ma charakter warsztatowy. W czasie zajęć omawiamy konkretne przykłady mogące wydarzyć się w trakcie pracy zawodowej.

 

Ile trwa kurs rozszerzający uprawnienia?

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 8.00-15.00.

Zajęcia dla poszczególnych kategorii, zgodnie z rozporządzeniem, obejmują:

Kategoria Teoria Praktyka
A 6 godz.* 65 godz.*
BE, C 6 godz.* 85 godz.*
CE 6 godz.* 70 godz.*
D 6 godz.* 80 godz.*
T 4 godz. 80 godz.
*w tym 2 godz. w ODTJ Autodrom Pomorze * w tym 5 godz. w ODTJ Autodrom Pomorze

 

Egzamin

Zaświadczenie o ukończeniu kursu uprawnia do przystąpienia do egzaminu przed komisją.

Egzamin dla kandydatów na instruktora składa się z:

 • części pierwszej teoretycznej zawierającej zestaw 20 pytań testowych dla kat. A lub B, trwającej 30 minut. Aby przystąpić do drugiej części egzaminu należy udzielić poprawnych odpowiedzi na co najmniej 85% pytań testowych;
 • części drugiej realizowanej w formie pokazu przeprowadzenia zajęć teoretycznych;
 • części trzeciej realizowanej w formie pokazu przeprowadzenia zajęć praktycznych.

 

Korzyści

Co zyskujesz, zapisując się na kurs?

 • nowe kwalifikacje zdobyte w miejscu specjalizującym się w tematyce egzaminowania,
 • wiedzę od wykładowców z praktycznym doświadczeniem,
 • zajęcia prowadzone w atmosferze sprzyjającej nauce,
 • wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami kursu,
 • gruntowne przygotowanie do egzaminu.

 

Termin kursu

kat. C, C+E 25.05.2024 r. 

(1 wolne miejsce na kat. C, 1 wolne miejsce na kat. C+E)

Kat. D 26.05.2024 r. – brak wolnych miejsc

 

Dodatkowe informacje i zapisy

tel. 514-059-513 lub 58 300-15-45
szkolenia@pord.pl

 

Przyszłych kursantów prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej. Kartę prosimy odesłać na adres szkolenia@pord.pl.

 

Cena

 • A – 2100 zł
 • BE/C – 2360 zł
 • CE – 2132 zł
 • D – 2400 zł
 • T – 1800 zł

 

Cena obejmuje:

 • udział w zajęciach
 • bogaty pakiet materiałów dydaktycznych
 • materiały piśmiennicze
 • bufet kawowy

 

Płatność za szkolenie można dokonać:

 • przelewem na nr konta 39 1500 1025 1210 2002 7566 0000
 • na miejscu kartą lub gotówką

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Warunkiem zawarcia umowy dotyczącej udziału w szkoleniu organizowanym przez Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku (dalej jako PORD) jest uiszczenie 100% opłaty za kurs/szkolenie.

Wpłaty należy dokonać przez rozpoczęciem kursu/szkolenia na rachunek bankowy PORD o numerze: 39 1500 1025 1210 2002 7566 0000 w tytule wpisując imię i nazwisko uczestnika szkolenia oraz rodzaj szkolenia.

Istnieje możliwość uregulowania wpłaty w kasie w Dziale Szkoleń PORD.

Do zawarcia umowy pomiędzy kursantem a PORD dochodzi w chwili dokonania zapłaty w kasie lub w chwili wpływu na rachunek bankowy wskazanej powyżej opłaty za szkolenie.