Test kwalifikacyjny (kierowca zawodowy)

Zapisu na test kwalifikacyjny można dokonać w Biurze Obsługi Egzaminów lub poprzez serwis INFOCAR.

 

Wymagane dokumenty:

 • wygenerowany nr profilu kierowcy zawodowego (PKZ),
 • dowód uiszczenia opłaty za egzamin –
  za egzamin można zapłacić kartą lub gotówką bezpośrednio w Biurze Obsługi Egzaminów  lub wykonać przelew na konto:
  Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego
  80-067 Gdańsk, ul. Równa 19/21
  nr konta: 28 1020 1811 0000 0002 0098 1126
 • pełnomocnictwo (jeżeli ustalenie terminu egzaminu następuje przez pełnomocnika) zawierające upoważnienie do reprezentowania kandydata w Ośrodku.

Egzamin można zdawać w języku polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim ( blok  C i D ). Wybór języka należy zgłosić przy zapisie na egzamin.

.

.