Rozszerzenie uprawnień dla egzaminatorów

Kurs kwalifikacyjny rozszerzający uprawnienia
w zakresie kategorii A, C, D

 

 

Zadzwoń: 58 300-15-45 lub 514-059-513

 

 

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs dedykowany jest osobom, które chcą rozszerzyć kwalifikacje zawodowe w zakresie kategorii A, C lub D. Podczas kursu egzaminatorzy pogłębią posiadaną wiedzę.

 

Do kursu może przystąpić osoba, która:

 • posiada uprawnienia egzaminatora w zakresie kat. B prawa jazdy od co najmniej 3 lat,
 • posiada kategorię prawa jazdy, o którą chce rozszerzyć uprawnienia, przez okres co najmniej 1 roku.

 

Co jest celem kursu?

Celem kursu jest rzetelne przygotowanie do pracy w charakterze egzaminatora kat. A, c lub D, a także gruntowne przygotowanie kandydata do egzaminu państwowego dającego uprawnienia do wykonywania zawodu.

 

W jaki sposób szkolimy?

Kurs prowadzony jest z dużym naciskiem na praktyczny aspekt pracy jako egzaminator. Część zajęć ma charakter warsztatowy. W czasie zajęć omawiamy konkretne przykłady mogące wydarzyć się w trakcie pracy zawodowej.

 

Ile trwa kurs rozszerzający uprawnienia?

Kurs trwa około 2 miesięcy. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 8.00-15.00.

Zajęcia, zgodnie z rozporządzeniem, obejmują:

 • 46 godzin zajęć teoretycznych
 • około 22 godzin zajęć praktycznych (w tym 5 godzin z techniki i taktyki jazdy w ODTJ Autodrom Pomorze)

 

Program

Temat ilość godzin teoretycznych minimalna ilość godzin praktycznych
Nauka podstaw techniki jazdy – technika kierowania i obsługa pojazdu 20 godzin
Zasady prowadzenia egzaminu państwowego oraz etyka zawodu egzaminatora 20 godzin
Praktyka egzaminatorska 4 godziny 4 godziny – pokaz oraz symulacja przeprowadzenia egzaminu praktycznego

obserwacje 10 egzaminów praktycznych

przeprowadzenie 10 egzaminów praktycznych

Technika i taktyka jazdy 2 godziny 5 godzin

 

Egzamin

Zaświadczenie o ukończeniu kursu uprawnia do przystąpienia do egzaminu przed Komisją Weryfikacyjną.

Egzamin dla kandydatów na egzaminatora składa się z:

 • części teoretycznej – zawierającej zestaw 20 pytań testowych, trwającej 30 minut. Aby przystąpić do części praktycznej egzaminu należy udzielić poprawnych odpowiedzi na co najmniej 85% pytań testowych;
 • części praktycznej – obejmującej sprawdzenie umiejętności wykonywania i oceny wykonania zadań egzaminacyjnych, realizowanej na placu manewrowym i w ruchu drogowym.

 

Korzyści

Co zyskujesz, zapisując się na kurs?

 • nowe kwalifikacje zdobyte w miejscu specjalizującym się w tematyce egzaminowania,
 • wiedzę od wykładowców z praktycznym doświadczeniem,
 • zajęcia prowadzone w atmosferze sprzyjającej nauce,
 • wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami kursu,
 • gruntowne przygotowanie do egzaminu.

 

Termin kursu

Zbieramy chętnych

 

Cena
1900 zł

Cena obejmuje: 

 • udział w zajęciach
 • bogaty pakiet materiałów dydaktycznych
 • materiały piśmiennicze
 • bufet kawowy

 

Płatność za szkolenie można dokonać:

 • przelewem na nr konta 39 1500 1025 1210 2002 7566 0000
 • na miejscu kartą lub gotówką

 

Dodatkowe informacje i zapisy

tel. 58 300-15-45
tel. 514-059-513
szkolenia@pord.pl

Przyszłych kursantów prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej. Kartę prosimy odesłać na adres szkolenia@pord.pl.

 

Formalności

Dokumenty, które należy złożyć, aby zapisać się na kurs:

 • kartę zgłoszeniową (do pobrania),
 • informacje o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,
 • ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora,
 • prawo jazdy (do wglądu) – wymagane posiadanie od co najmniej 3 lat prawa jazdy kategorii B oraz od co najmniej 1 roku prawa jazdy kategorii objętej szkoleniem,
 • zaświadczenie o posiadaniu uprawnień egzaminatora prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat,
 • dowód uiszczenia opłaty za szkolenie.


Warunkiem zawarcia umowy dotyczącej udziału w szkoleniu organizowanym przez Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku (dalej jako PORD) jest uiszczenie 100% opłaty za szkolenie.

Wpłaty można dokonać bezpośrednio w kasie w jednostce PORD lub na rachunek bankowy PORD o numerze: 39 1500 1025 1210 2002 7566 0000 w tytule wpisując imię i nazwisko uczestnika szkolenia oraz rodzaj szkolenia.

Do zawarcia umowy pomiędzy kursantem a PORD dochodzi w chwili dokonania zapłaty w kasie lub w chwili wpływu na rachunek bankowy wskazanej powyżej opłaty za szkolenie.