Certyfikat kompetencji zawodowych

KURSY DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA KRAJOWEGO ORAZ MIĘDZYNARODOWEGO PRZEWOZU OSÓB I RZECZY.

 58 300 15 25 lub 58 300 15 45 

WARUNKI UCZESTNICZENIA

Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest:

CZAS TRWANIA KURSU

3 weekendy (46 godzin wykładów)

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 9.00-15.00
(w wyjątkowych sytuacjach po ustaleniach z grupą również w dni robocze)

KOSZT KURSU

1200 zł.

PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA KURSU

30 marzec 2019

Kartę zgłoszeniową (do pobrania poniżej) prosimy przesyłać na adres szkolenia@pord.pl.
Informacja – tel. 58 300 15 25 lub 300 15 45.

PROGRAM KURSU

Kurs obejmuje swym programem zagadnienia w zakresie wykonywania międzynarodowego albo krajowego przewozu rzeczy lub osób (pełny program do pobrania poniżej).

Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra specjalistów.

Egzamin odbywa się przed komisją powołaną przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.

DO POBRANIA

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Program kursu

Regulamin kursu

Podstawa prawna certyfikacji przewoźników drogowych::
– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE,
– Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1907 z późn. zm.),
– Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (Dz. U. poz. 837),
– Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r.  w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. poz. 916).