Oznakowanie robót budowlanych znakami drogowymi

Szkolenie z zakresu oznakowania robót budowlanych znakami drogowymi.

 58 300 15 35, 514 059 513

PROGRAM SZKOLENIA:

  • Podstawowe zasady zachowania się na drodze,
  • Zabezpieczenie miejsca wykonywania prac,
  • Oznakowanie rejonu prowadzonych prac,
  • Zachowanie osób wykorzystujących sprzęt i pojazdy do prowadzenia prac,
  • Sposób rozmieszczania znaków drogowych,
  • Urządzenia zabezpieczające roboty drogowe

CZAS TRWANIA: 4 godziny lekcyjne

CENA: 310 zł brutto/os

TERMINY:

16.12.2022 r.

Informujemy, iż istnieje możliwość zorganizowania szkolenia poza siedzibą PORD (w Trójmieście lub okolicach) dla grup liczących minimum 13 osób.

Zapytania dotyczące szkoleń firmowych prosimy kierować na adres e-mail:

szkolenia@pord.pl

UWAGA: 

Warunkiem zawarcia umowy dotyczącej udziału w kursie organizowanym przez Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku (dalej jako PORD) jest uiszczenie 100% opłaty za kurs.

Wpłaty można dokonać bezpośrednio w kasie w jednostce PORD lub na rachunek bankowy PORD o numerze:

39 1500 1025 1210 2002 7566 0000

w tytule wpisując imię i nazwisko uczestnika szkolenia oraz rodzaj szkolenia

DO ZAWARCIA UMOWY POMIĘDZY KURSANTEM A PORD DOCHODZI W CHWILI DOKONANIA ZAPŁATY W KASIE  LUB W CHWILI WPŁYWU NA RACHUNEK BANKOWY WSKAZANEJ POWYŻEJ OPŁATY ZA KURS.