Kierowanie ruchem drogowym

 SZKOLENIE DLA OSÓB KIERUJĄCYCH RUCHEM DROGOWYM

  58 300-15-25 lub 58 300-15-33
.
Najbliższy kurs: 27 czerwca
.
Czym jest kierowanie ruchem drogowym? Wszelkiego rodzaju roboty drogowe stosunkowo często wiążą się z koniecznością zamknięcia jednego pasa ruchu i wprowadzenia ruchu kierowanego. Ruch kierowany to ruch zamykany i otwierany przez upoważnioną do tego osobę lub przy wykorzystaniu sygnalizacji świetlnej. Co ważne, kierowanie ruchem to nie tylko prace na drodze publicznej. To również wjazd i wyjazd z budowy oraz ruch po jej terenie. Dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas kierowania ruchem niezbędne jest zastosowanie określonych zasad. Warto wiedzieć, że kierowanie ruchem drogowym to kurs nie tylko dla osób pracujących przy robotach drogowych.
.

Dla kogo jest to szkolenie?
Szkolenie skierowane jest do:

 • osób pracujących przy robotach drogowych,
 • pracowników kolejowych na przejazdach kolejowych,
 • strażników leśnych,
 • osób nadzorujących bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię,
 • kierowców autobusów szkolnych,
 • pilotów podczas wykonywania czynności związanych z pilotowaniem przejazdu pojazdu nienormatywnego,
 • osób odpowiedzialnym za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki, konduktu pogrzebowego lub innej zorganizowanej grupy — jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ich bezpiecznego przemarszu.
.
Co jest celem szkolenia?

Celem szkolenia jest:

 • przygotowanie kursanta do możliwie najbezpieczniejszego kierowania ruchem drogowym,
 • rzetelne przygotowanie do egzaminu pozwalającego uzyskać zaświadczenie.

W jaki sposób szkolimy?
Kurs prowadzony jest z dużym naciskiem na praktyczny aspekt pracy jako osoba kierująca ruchem drogowym. Szkolenia przeprowadzają funkcjonariusze Policji Wydziału Ruchu Drogowego.

Ile trwa kurs?
Kurs trwa 1 dzień i obejmuje 8 godzin zajęć.

.
Program szkolenia
Temat objęte szkoleniem:
Zakres kompetencji osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym
Podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożenia, jakie niesie charakter pracy na drodze. Rodzaj i znaczenie wykonywanych prac na drodze oraz utrudnienia w ruchu, które się z nimi wiążą
Możliwości reakcji na zachowania uczestników ruchu drogowego niezgodne z przepisami
Elementy wyposażenia osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym
Zasady odpowiedzialności osób kierujących ruchem drogowym w świetle przepisów prawa wykroczeń oraz prawa karnego
Sposób podawania sygnałów i poleceń w świetle obowiązujących przepisów
Praktyczne ćwiczenia podawania sygnałów drogowych ze wskazaniem sposobu podawania poleceń kierującym. Zwrócenie szczególnej uwagi na umiejętności oceniania przez słuchaczy prędkości pojazdów oraz możliwości ich bezpiecznego zatrzymania się
Sprawdzenie stopnia opanowania materiału w formie testu oraz w warunkach symulowanych (rzeczywistych)
Egzamin
Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym. Egzamin odbywa się w dniu szkolenia.
Zaświadczenie
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu wydawane jest zaświadczenie. Jest ono ważne przez 5 lat.

Korzyści
Co zyskujesz, zapisując się na kurs?

 • nowe kwalifikacje zdobyte w miejscu specjalizującym się w tematyce ruchu drogowego,
 • zajęcia prowadzone w atmosferze sprzyjającej nauce,
 • wiedzę od wykładowców z praktycznym doświadczeniem,
 • wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami kursu,
 • gruntowne przygotowanie do pracy w charakterze osoby kierującej ruchem drogowym.

Terminy szkolenia

 • 27 czerwca

Dla grup powyżej 15 osób możemy przeprowadzić szkolenie w siedzibie firmy.

Dodatkowe informacje i zapisy

tel. 58 300 15 25 szkolenia@pord.pl

Zapisy on-line na szkolenia

Cena
350 zł/os. – cena dla osób  odbywających szkolenie po raz pierwszy jak i przedłużających ważność uprawnień.

Cena obejmuje:

 • udział w zajęciach
 • egzamin
 • profesjonalne materiały dydaktyczne
 • bufet kawowy

Płatność za szkolenie można dokonać:

 • przelewem na nr konta 39 1500 1025 1210 2002 7566 0000
 • na miejscu kartą lub gotówką

Polecamy również: Oznakowanie robót budowlanych znakami drogowymi


Warunkiem zawarcia umowy dotyczącej udziału w szkoleniu organizowanym przez Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku (dalej jako PORD) jest uiszczenie 100% opłaty za kurs/szkolenie. Wpłaty należy dokonać przez rozpoczęciem kursu/szkolenia na rachunek bankowy PORD o numerze: 39 1500 1025 1210 2002 7566 0000 w tytule wpisując imię i nazwisko uczestnika szkolenia oraz rodzaj szkolenia. Istnieje możliwość uregulowania wpłaty w kasie w Dziale Szkoleń PORD. Do zawarcia umowy pomiędzy kursantem a PORD dochodzi w chwili dokonania zapłaty w kasie lub w chwili wpływu na rachunek bankowy wskazanej powyżej opłaty za szkolenie.