Kierowanie ruchem drogowym

 SZKOLENIE DLA OSÓB KIERUJĄCYCH RUCHEM DROGOWYM

 58 300 15 25; 58 300 15 33

CZAS TRWANIA KURSU 1 dzień

Terminy ustalane są w oparciu o zgłoszenia uczestników.
Istnieje możliwość zorganizowania kursu w siedzibie firmy (w Trójmieście lub okolicach) dla grup liczących minimum 15 osób.

CENA KURSU

330 zł. / os. – dla osób zarówno odbywających szkolenie po raz pierwszy jak i przedłużających ważność uprawnień

 

PROGRAM KURSU

Temat objęte szkoleniem:
Zakres kompetencji osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym
Podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożenia, jakie niesie charakter pracy na drodze. Rodzaj i znaczenie wykonywanych prac na drodze oraz utrudnienia w ruchu, które się z nimi wiążą
Możliwości reakcji na zachowania uczestników ruchu drogowego niezgodne z przepisami
Elementy wyposażenia osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym
Zasady odpowiedzialności osób kierujących ruchem drogowym w świetle przepisów prawa wykroczeń oraz prawa karnego
Sposób podawania sygnałów i poleceń w świetle obowiązujących przepisów
Praktyczne ćwiczenia podawania sygnałów drogowych ze wskazaniem sposobu podawania poleceń kierującym. Zwrócenie szczególnej uwagi na umiejętności oceniania przez słuchaczy prędkości pojazdów oraz możliwości ich bezpiecznego zatrzymania się
Sprawdzenie stopnia opanowania materiału w formie testu oraz w warunkach symulowanych (rzeczywistych)

Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu wydawane jest zaświadczenie ważne przez okres 5 lat.

PLANOWANE TERMINY KURSÓW:

23.02.2023 r.

informacje, zapisy: 58 300 15 25, szkolenia@pord.pl

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 143)

Polecamy również: OZNAKOWANIE PRAC ZNAKAMI DROGOWYMI

UWAGA: 

Warunkiem zawarcia umowy dotyczącej udziału w kursie organizowanym przez Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku (dalej jako PORD) jest uiszczenie 100% opłaty za kurs.

Wpłaty można dokonać bezpośrednio w kasie w jednostce PORD lub na rachunek bankowy PORD o numerze:

39 1500 1025 1210 2002 7566 0000

w tytule wpisując imię i nazwisko uczestnika szkolenia oraz rodzaj szkolenia

DO ZAWARCIA UMOWY POMIĘDZY KURSANTEM A PORD DOCHODZI W CHWILI DOKONANIA ZAPŁATY W KASIE  LUB W CHWILI WPŁYWU NA RACHUNEK BANKOWY WSKAZANEJ POWYŻEJ OPŁATY ZA KURS.