Warsztaty dla instruktorów i wykładowców

58 300 15 25 lub 58 300 15 33

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WARSZTATÓW NALEŻY ZŁOŻYĆ:

 • formularz zgłoszeniowy (do pobrania) – formularz można przesłać mailem (szkolenia@pord.pl)
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji instruktorów lub legitymacja instruktora lub wykładowcy
 • potwierdzenie dokonania wpłaty

CZAS TRWANIA KURSU

14 godzin, tj. 2 dni (sobota, niedziela)

CENA KURSU

270 zł

PLANOWANY TERMIN KURSU:

brak terminu

 

PROGRAM KURSU

Zajęcia teoretyczne:

 1. uzupełnienie wiedzy w zakresie następujących przedmiotów:
  a) „Psychologia” – 1 godzina zajęć teoretycznych,
  b) „Metodyka nauczania” – 1 godzina zajęć teoretycznych,
  c) „Prawo o ruchu drogowym” – 1 godzina zajęć teoretycznych,
  d) „Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu” – 1 godzina zajęć teoretycznych,
  e) „Bezpieczeństwo ruchu drogowego” – 1 godzina zajęć teoretycznych,
  f) „Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców” – 1 godzina zajęć teoretycznych;
 2. omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów podczas prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców – co najmniej 2 godziny zajęć teoretycznych;
 3. omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców i motorniczych podczas egzaminu państwowego – co najmniej 2 godziny zajęć teoretycznych.

Zajęcia praktyczne:

 1. przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzanej na placu manewrowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców lub motorniczych – co najmniej 1 godzina zajęć praktycznych;
 2.  przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców lub motorniczych przeprowadzanej w ruchu drogowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców lub motorniczych – co najmniej 1 godzina zajęć praktycznych;
 3. ocena sposobu przeprowadzania szkolenia kandydatów na kierowców przez instruktora prowadzącego warsztaty oraz wspólne omówienie błędów popełnionych przez instruktorów – co najmniej 2 godziny zajęć praktycznych.

PODSTAWA PRAWNA

 1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 04 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (tekst jednolity Dz. U. 1885 z 2018 r.),
 2. Ustawa o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. 314 z 2019 r.)