Kurs reedukacyjny

Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej
oraz przeciwdziałania narkomanii

 

 

  Zadzwoń: 58 300-15-33

.

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs skierowany jest dla osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i otrzymały skierowanie/decyzję starosty lub pisemną informację o konieczności odbycia kursu.

 

Czas trwania kursu: 2 dni

Zapisy:  internetowo lub telefonicznie: 58 300-15-33

Cena: 500 zł

 

Terminy:

GDAŃSK POZOSTAŁE LOKALIZACJE
 

Gdańsk:

 • 19-20 czerwca – brak miejsc
 • 24-25 czerwca – brak miejsc
 • 27-28 czerwca – brak miejsc
 • 1-2 lipca – brak miejsc
 • 4-5 lipca – brak miejsc
 • 9-10 lipca – brak miejsc
 • 11-12 lipca
 

Chojnice:

 • 19-20 czerwca–  brak miejsc
 • 15-16 lipca

 

 

Zapisy:

 internetowo lub telefonicznie: 58 300-15-33

Opłaty (500 zł) można dokonać:

 • na miejscu kartą lub gotówką,
 • przelewem na nr konta 39 1500 1025 1210 2002 7566 0000. Tytuł przelewu: „imię, nazwisko, kurs reedukacyjny”.
Opłaty (500 zł) należy dokonać przelewem na nr konta 39 1500 1025 1210 2002 7566 0000. Tytuł przelewu: „imię, nazwisko, kurs reedukacyjny”.

Prosimy o przesłanie potwierdzenia dokonania opłaty na adres szkolenia@pord.pl najpóźniej 3 dni robocze przed szkoleniem.

 

Program kursu reedukacyjnego:

Dzień 1 Dzień 2
1. Podstawowe informacje dotyczących prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu:
1) wpływ alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na sprawność prowadzenia pojazdów;
2) mity, stereotypy i formy racjonalizacji, dotyczące prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
3) statystyki dotyczące zjawiska nietrzeźwości na drogach (liczba wypadków, liczba rannych i zabitych);
4) omówienie regulacji prawnych dotyczących prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.
2. Powody, dla których ludzie decydują się na prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.3. Problemy zw. z używaniem alkoholu, środków działających podobnie do alkoholu, na którym są omawiane:
1) zjawiska związane z nadużywaniem napojów alkoholowych: picie ryzykowne, picie szkodliwe, uzależnienie wraz z ich wyznacznikami;
2) zjawiska związane z używaniem środków działających podobnie do alkoholu: używanie substancji ryzykowne, używanie substancji szkodliwe, uzależnienie wraz z ich wyznacznikami;
3) funkcjonowanie osoby uzależnionej – zmiany w sferze poznawczej, emocjonalnej i behawioralnej.
4. Sposoby autodiagnozy stylu picia alkoholu oraz używania środków działających podobnie do alkoholu, poziomu samokontroli i tendencji do zachowań ryzykownych oraz ulegania wpływom zewnętrznym:
1) test AUDIT – test do autodiagnozy stylu picia alkoholu;
2) test PUM – test problemowego używania marihuany;
3) test PUN – test problemowego używania narkotyków;
4) omówienie poj. samokontroli, w tym kontrolowania emocji i zachowań oraz podejmowania zachowań ryzykownych;
5) test Behavior Assessment Scales-2 TM – test autodiagnozy preferencji do podejmowania ryzyka.
1. Wykład dotyczący odpowiedzialności, obejmujący:
1) pojęcie odpowiedzialności;
2) przedstawienie oczekiwań ludzi od odpowiedzialnego kierowcy i kierującego tramwajem;
3) wskazanie, w jaki sposób najczęściej oceniamy swoje umiejętności oraz sprawność w roli kierowcy lub kierującego tramwajem.2. Wykład dotyczący sposobów przeciwdziałania problemowi prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu:
1) sposoby odmawiania, odmawianie asertywne;
2) możliwości i sposoby organizowania bezpiecznego powrotu z „imprezy, na której jest alkohol”;
3) działania na rzecz zmniejszenia zjawiska nietrzeźwości kierowców; wskazanie tego,
co każdy z nas może zrobić, aby zmniejszyć zjawisko nietrzeźwości kierowców.

 

 


Warunkiem zawarcia umowy dotyczącej udziału w szkoleniu organizowanym przez Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku (dalej jako PORD) jest uiszczenie 100% opłaty za kurs/szkolenie.

Wpłaty należy dokonać przez rozpoczęciem kursu/szkolenia na rachunek bankowy PORD o numerze: 39 1500 1025 1210 2002 7566 0000 w tytule wpisując imię i nazwisko uczestnika szkolenia oraz rodzaj szkolenia.

Istnieje możliwość uregulowania wpłaty w kasie w Dziale Szkoleń PORD.

Do zawarcia umowy pomiędzy kursantem a PORD dochodzi w chwili dokonania zapłaty w kasie lub w chwili wpływu na rachunek bankowy wskazanej powyżej opłaty za szkolenie.