Kierowanie ruchem drogowym

SZKOLENIE DLA OSÓB KIERUJĄCYCH RUCHEM DROGOWYM

 INFORMACJA TELEFONICZNA

Tel. 58 300 15 25; 58 300 15 33; 58 300 15 45
Dział Szkoleń

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 143)

 CZAS TRWANIA KURSU

1 dzień

Terminy ustalane sa w oparciu o zgłoszenia uczestników.
Istnieje możliwość zorganizowania kursu w siedzibie firmy (w Trójmieście lub okolicach) dla grup liczących minimum 15 osób.

 KOSZT KURSU

220 zł. / os. – dla osób zarówno odbywających szkolenie po raz pierwszy jak i przedłużających ważność uprawnień

 PROGRAM KURSU

Temat
Zakres kompetencji osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym
Podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożenia, jakie niesie charakter pracy na drodze. Rodzaj i znaczenie wykonywanych prac na drodze oraz utrudnienia w ruchu, które się z nimi wiążą
Możliwości reakcji na zachowania uczestników ruchu drogowego niezgodne z przepisami
Elementy wyposażenia osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym
Zasady odpowiedzialności osób kierujących ruchem drogowym w świetle przepisów prawa wykroczeń oraz prawa karnego
Sposób podawania sygnałów i poleceń w świetle obowiązujących przepisów
Praktyczne ćwiczenia podawania sygnałów drogowych ze wskazaniem sposobu podawania poleceń kierującym. Zwrócenie szczególnej uwagi na umiejętności oceniania przez słuchaczy prędkości pojazdów oraz możliwości ich bezpiecznego zatrzymania się
Sprawdzenie stopnia opanowania materiału w formie testu oraz w warunkach symulowanych (rzeczywistych)

Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu wydawane jest zaświadczenie ważne przez okres 5 lat.

PLANOWANY TERMIN KURSU

20 marzec 2019 r.

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy