Szkolenia okresowe

SZKOLENIE OKRESOWE DLA KIEROWCÓW ZAWODOWYCH (kurs na przewóz rzeczy / osób)

 58 300 15 25; 58 300 15 45

zapisy on-line na szkolenia

 

 


DLA KOGO?

Szkolenie okresowe przeznaczone jest dla kierowców wykonujących zarobkowy przewóz drogowy, którzy:

 • zamierzają powrócić do zawodu kierowcy lub zamierzają podjąć po raz pierwszy pracę na stanowisku kierowcy oraz posiadają:

– prawo jazdy kat. D wydane przed dniem 10.09.2008 r. (przewóz osób)

– prawo jazdy kat. C wydane przed dniem 10.09.2009 r. (przewóz rzeczy)

 • wykonują zarobkowy przewóz drogowy osób / rzeczy i którym upływa ważność uprawnień kierowcy zawodowego

Osoby, które uzyskały kat. D po 10.09.2008 r. lub kat. C po 10.09.2009 r. przed podjęciem pracy na stanowisku kierowcy w zakresie powyższych kategorii obowiązane są ukończyć Kwalifikację wstępną / Kwalifikację wstępną przyspieszoną.

CENA SZKOLENIA

 

Cena szkolenia – standardowa: 500,00 zł

oraz

450 zł dla osób, które mają ważne:

 • uprawnienia ADR lub
 • kurs w zakresie przewozu zwierząt (wydane w ciągu ostatnich 5-ciu lat)

ABY ROZPOCZĄĆ SZKOLENIE, NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ:

    • Prawo jazdy (do wglądu)
    • Numer PKZ – nadany w właściwym terytorialnie Wydziale Komunikacji
    • Dowód dokonania opłaty na konto Ośrodka (wpłaty można dokonać w dniu rozpoczęcia w szkolenia w banku mieszczącym się w PORD)
    • Formularz zgłoszeniowy (możliwe pobranie oraz wypełnienie na miejscu)

CZAS TRWANIA

5 dni dla osób nieposiadających ważnego zaświadczenia ADR ani ważnego kursu w zakresie przewozu zwierząt

4 dni dla osób posiadających ważny kurs w zakresie przewozu zwierząt

3 dni dla osób posiadających ważny kurs ADR

 

PLANOWANY TERMIN KURSU

Najbliższe terminy:

brak

Zapisy telefoniczne: 58 300 15 33; 58 300 15 45 lub ON-LINE

Podstawa prawna:

 • Ustawa o transporcie drogowym (tekst jednolity – Dz. U. nr 1990 z 2018 r.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (tekst jednolity – Dz.U. nr 151 z 2017 r.)

UWAGA: 

Warunkiem zawarcia umowy dotyczącej udziału w kursie organizowanym przez Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku (dalej jako PORD) jest uiszczenie 100% opłaty za kurs.

Wpłaty można dokonać bezpośrednio w kasie w jednostce PORD lub na rachunek bankowy PORD o numerze:

39 1500 1025 1210 2002 7566 0000

w tytule wpisując imię i nazwisko uczestnika szkolenia oraz rodzaj szkolenia

DO ZAWARCIA UMOWY POMIĘDZY KURSANTEM A PORD DOCHODZI W CHWILI DOKONANIA ZAPŁATY W KASIE  LUB W CHWILI WPŁYWU NA RACHUNEK BANKOWY WSKAZANEJ POWYŻEJ OPŁATY ZA KURS.