Kierowcy zawodowi

Rodzaj szkolenia dla kierowców zawodowych uzależniony jest od daty wydania prawa jazdy kat. C/D.

Osoby, które uzyskały kategorię C prawa jazdy przed 10 września 2009 r. lub kategorię D przed 10 września 2008 r. przed podjęciem pracy na stanowisku kierowcy powinny odbyć SZKOLENIE OKRESOWE DLA KIEROWCÓW.

Osoby, które uzyskały kategorię C prawa jazdy po 10 września 2009 r.  lub kategorię D po 10 września 2008 r. (bądź zamierzają te kategorie uzyskać) powinny odbyć odpowiednią KWALIFIKACJĘ WSTĘPNĄ.