Warsztaty dla egzaminatorów

58 300 15 25 lub 58 300 15 45

strzałkaPRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WARSZTATÓW NALEŻY ZŁOŻYĆ:

strzałkaCZAS TRWANIA KURSU

3 dni (piątek – niedziela)

strzałkaCENA KURSU

350 zł

strzałkaPLANOWANY TERMIN KURSU

brak terminu

strzałkaPROGRAM KURSU

Zajęcia teoretyczne:

 1. Utrwalenie i uzupełnienie wiedzy w zakresie:
  • psychologii,
  • dydaktyki,
  • techniki kierowania i obsługi pojazdu,
  • przepisów ruchu drogowego,
  • bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • zasad prowadzenia egzaminu państwowego oraz etyki zawodu egzaminatora.
 2. Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez egzaminatorów podczas przeprowadzania egzaminu państwowego.
 3. Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez osoby egzaminowane podczas egzaminu państwowego.

Zajęcia praktyczne:

 1. Przeprowadzenie, pod nadzorem egzaminatora nadzorującego, części praktycznej egzaminu państwowego:
  • na placu manewrowym,
  • w ruchu drogowym – przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze
   osób egzaminowanych.
 2. Ocena sposobu przeprowadzania egzaminu państwowego
  przez egzaminatora nadzorującego oraz wspólne omówienie błędów
  popełnionych przez egzaminatorów.
 3. Jazda w ruchu drogowym pojazdem spełniającym warunki pojazdu egzaminacyjnego,
  w zakresie każdej z kategorii prawa jazdy, na jaką egzaminator ma uprawnienia
  do przeprowadzania egzaminów państwowych.

strzałkaPODSTAWA PRAWNA:

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. 2019 poz. 1206)
 • Art. 63 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. 341 z 2019 r.)