Warsztaty dla egzaminatorów

 INFORMACJA TELEFONICZNA

Tel. 58 300 15 25 lub 58 300 15 52
Dział Szkoleń

Podstawa prawna:
– Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 995),
– Ustawa o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30 poz. 151 z późn. zm.)

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WARSZTATÓW NALEŻY ZŁOŻYĆ:

 CZAS TRWANIA KURSU

3 dni (piątek – niedziela)

KOSZT KURSU

350 zł

PLANOWANY TERMIN KURSU

Druga połowa 2019r.

PROGRAM KURSU

Zajęcia teoretyczne:

 1. Utrwalenie i uzupełnienie wiedzy w zakresie:
  • psychologii,
  • dydaktyki,
  • techniki kierowania i obsługi pojazdu,
  • przepisów ruchu drogowego,
  • bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • zasad prowadzenia egzaminu państwowego oraz etyki zawodu egzaminatora.
 2. Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez egzaminatorów podczas przeprowadzania egzaminu państwowego.
 3. Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez osoby egzaminowane podczas egzaminu państwowego.

Zajęcia praktyczne:

 1. Przeprowadzenie, pod nadzorem egzaminatora nadzorującego, części praktycznej egzaminu państwowego:
  • na placu manewrowym,
  • w ruchu drogowym – przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze
   osób egzaminowanych.
 2. Ocena sposobu przeprowadzania egzaminu państwowego
  przez egzaminatora nadzorującego oraz wspólne omówienie błędów
  popełnionych przez egzaminatorów.
 3. Jazda w ruchu drogowym pojazdem spełniającym warunki pojazdu egzaminacyjnego,
  w zakresie każdej z kategorii prawa jazdy, na jaką egzaminator ma uprawnienia
  do przeprowadzania egzaminów państwowych.