Warsztaty dla egzaminatorów

Zadzwoń: 58 300 15 25 lub 58 300 15 45

  Najbliższe warsztaty:   jesień 2024 r.

Szybkie zapisy online

 

Dla kogo są te warsztaty?

Warsztaty dedykowane są:

 • egzaminatorom wszystkich kategorii,
 • osobom, które uzyskały uprawnienia egzaminatora i chciałyby je zachować.

 

Co jest celem warsztatów?

Celem warsztatów jest aktualizacja oraz poszerzanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy.

 

W jaki sposób szkolimy?

Zajęcia prowadzone są z dużym naciskiem na praktyczny aspekt pracy jako egzaminator. W czasie zajęć omawiamy konkretne przykłady mogące wydarzyć się w trakcie pracy zawodowej.

 

Ile trwa warsztat?

Zajęcia trwają 3 dni (piątek – niedziela)

 

Program

Zajęcia teoretyczne:

1.Utrwalenie i uzupełnienie wiedzy w zakresie:

 • psychologii,
 • dydaktyki,
 • techniki kierowania i obsługi pojazdu,
 • przepisów ruchu drogowego,
 • bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • zasad prowadzenia egzaminu państwowego oraz etyki zawodu egzaminatora.

2.Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez egzaminatorów podczas przeprowadzania egzaminu państwowego.
3.Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez osoby egzaminowane podczas egzaminu państwowego.

 

Zajęcia praktyczne:

1.Przeprowadzenie, pod nadzorem egzaminatora nadzorującego, części praktycznej egzaminu państwowego:

 • na placu manewrowym,
 • w ruchu drogowym – przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze osób egzaminowanych.

2.Ocena sposobu przeprowadzania egzaminu państwowego przez egzaminatora nadzorującego oraz wspólne omówienie błędów popełnionych przez egzaminatorów.
3.Jazda w ruchu drogowym pojazdem spełniającym warunki pojazdu egzaminacyjnego, w zakresie każdej z kategorii prawa jazdy, na jaką egzaminator ma uprawnienia do przeprowadzania egzaminów państwowych.

 

Korzyści

Co zyskujesz, zapisując się na warsztat?

 • wiedzę od wykładowców z praktycznym doświadczeniem,
 • zajęcia prowadzone w atmosferze sprzyjającej nauce,
 • wymianę doświadczeń z innymi egzaminatorami.

 

Termin kursu

 • jesień 2024 r.

 

Dodatkowe informacje i zapisy

tel. 58 300 15 25 lub 58 300 15 45
szkolenia@pord.pl

Szybkie zapisy online

 

Przyszłych kursantów prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej. Kartę prosimy odesłać na adres szkolenia@pord.pl.

 

Cena
380 

Cena obejmuje:

 • udział w zajęciach
 • materiały piśmiennicze
 • bufet kawowy

 

Płatność za szkolenie można dokonać:

 • przelewem na nr konta 39 1500 1025 1210 2002 7566 0000
 • na miejscu kartą lub gotówką

 

Formalności

Dokumenty, które należy złożyć, aby zapisać się na warsztaty:

 • kartę zgłoszeniową (do pobrania),
 • dowód uiszczenia opłaty za warsztat.


Warunkiem zawarcia umowy dotyczącej udziału w szkoleniu organizowanym przez Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku (dalej jako PORD) jest uiszczenie 100% opłaty za szkolenie.

Wpłaty można dokonać bezpośrednio w kasie w jednostce PORD lub na rachunek bankowy PORD o numerze: 39 1500 1025 1210 2002 7566 0000 w tytule wpisując imię i nazwisko uczestnika szkolenia oraz rodzaj szkolenia.

Do zawarcia umowy pomiędzy kursantem a PORD dochodzi w chwili dokonania zapłaty w kasie lub w chwili wpływu na rachunek bankowy wskazanej powyżej opłaty za szkolenie.