Inspektor Ochrony Danych

RODO – ochrona danych osobowych

Podstawa prawna

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)

Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018r. poz. 1000)

Zgodnie z decyzją Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku został powołany Inspektor ochrony danych.

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych:

Paweł Pogorzelski,

tel. 888 050 176,

e-mail: iod@pord.pl

Promyk Consulto Paweł Pogorzelski, ul. Akacjowa 24, 16 – 075 Zawady