Inspektor Ochrony Danych

RODO – ochrona danych osobowych

Podstawa prawna

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)

Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018r. poz. 1000)

Zgodnie z decyzją Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku został powołany Inspektor ochrony danych.

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych:

Bartosz Mendyk

Kancelaria dr Bartosz Mendyk, ul. Sędomierska 2/3, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Tel. 507 054 139

e-mail: iod@pord.pl