Podstawy Prawne

Egzaminy państwowe w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdańsku są przeprowadzane na podstawie:


➡️ Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1260 ze zmianami).
➡️
Ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2017r. poz. 978 ze zm.).
➡️ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019r.w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach   (Dz.  U. z dnia 28 czerwca 2019r. poz. 1206).

W myśl ww. rozporządzenia egzaminator przed rozpoczęciem egzaminu upewnia się, czy osoba egzaminowana rozumie zasady jego przeprowadzania.

💡 Ważne! W przypadku jakichkolwiek wątpliwości bądź pytań prosimy o kontakt z egzaminatorem koordynatorem lub egzaminatorem nadzorującym najpóźniej 15 minut przed planowaną godziną egzaminu.