Podstawy Prawne

Egzaminy państwowe oraz testy kwalifikacyjne w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdańsku są przeprowadzane na podstawie:

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (dz. U. 2024 r. poz. 56)

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2023 r. poz. 622 ze zm.)

  • Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. 2023 r. poz. 1047 ze zm.)

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 2022 ze zm.)

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. 2022 r. poz. 739 ze zm.)

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2022 r. poz. 2201 ze zm.)

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 r. poz. 2311 ze zm.)

  • Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 2019 r. poz. 2310 ze zm.)

  • Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz.U. 2023 r. poz. 1234)

W myśl ww. rozporządzenia egzaminator przed rozpoczęciem egzaminu upewnia się, czy osoba egzaminowana rozumie zasady jego przeprowadzania.

Ważne!
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości bądź pytań prosimy o kontakt z egzaminatorem koordynatorem lub egzaminatorem nadzorującym najpóźniej 15 minut przed planowaną godziną egzaminu.