Podstawy Prawne

Egzaminy państwowe w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdańsku są przeprowadzane na podstawie:

  • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. 2019 r. poz. 1206 ze zm.)
  • Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U 2021 r. poz. 1212)
  • Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym (t.j. Dz.U. 2021 poz. 450 ze zm.)

W myśl ww. rozporządzenia egzaminator przed rozpoczęciem egzaminu upewnia się, czy osoba egzaminowana rozumie zasady jego przeprowadzania.

💡 Ważne! W przypadku jakichkolwiek wątpliwości bądź pytań prosimy o kontakt z egzaminatorem koordynatorem lub egzaminatorem nadzorującym najpóźniej 15 minut przed planowaną godziną egzaminu.