Podstawy Prawne

Egzaminy państwowe w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdańsku są przeprowadzane na podstawie:

  • Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1260 ze zmianami).
  • Ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2017r. poz. 978 ze zm.).
  • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2016r. poz. 232, ze zm.).

W myśl ww. Rozporządzenia egzaminator przed rozpoczęciem egzaminu upewnia się czy osoba egzaminowana rozumie zasady jego przeprowadzania. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości bądź pytań prosimy o kontakt z egzaminatorem koordynatorem lub egzaminatorem nadzorującym najpóźniej 15 minut przed planowaną godziną egzaminu.