Karta rowerowa

Szanowni Klienci,
w związku z dużym zainteresowaniem egzaminami na kartę rowerową informujemy, że:

– Zgodnie z Art. 17 ust. 1 Ustawy o kierujących pojazdami kartę rowerową uczniowi szkoły podstawowej wydaje dyrektor szkoły podstawowej, do której uczęszcza dziecko.

Egzamin może zostać przeprowadzony przez Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku jedynie na pisemny wniosek dyrektora szkoły podstawowej.

– Zajęcia dla osób niebędących uczniami szkoły podstawowej, poniżej 18 roku życia, ubiegających się o wydanie karty rowerowej,  są prowadzone w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego (wówczas kartę rowerową wydaje dyrektor ośrodka ruchu drogowego) lub w ośrodku szkolenia kierowców posiadającym poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań. Zgłoszenia na szkolenie organizowane w PORD w Gdańsku dokonuje mailowo rodzic na adres: szkolenia@pord.pl.

Ważne!
W obu przypadkach egzamin na kartę rowerową przeprowadzamy, gdy panują odpowiednie warunki atmosferyczne tj. sezon wiosna/lato.