ADR dla kierowców

Kurs dla  kierowców wykonujących transport drogowy
materiałów niebezpiecznych

ADR dla kierowców

 

     Zadzwoń: 58 300 15 45 lub 514 059 513

Najbliższy kurs:  17-19 czerwca 2024 – podstawowy,
……………..bb   20-21 czerwca 2024 – cysterny

 

Rodzaj kursu Kurs podstawowy ADR Kursy specjalistyczne ADR
(dla osób po kursie podstawowym)
przewóz w cysternach klasa 1
(wybuchowe)
klasa 7
(promieniotwórcze)
Czas trwania kursu ADR 18 godzin 13 godzin 8 godzin 8 godzin
+ dodatkowa godzina na każde 5 osób
Koszt kursu 570 zł 380 zł 300 zł 300 zł
u nas pierwszy egzamin oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu.

Egzamin poprawkowy 75 zł – zapraszamy również osoby z innych ośrodków
(egzamin można zdawać w ciągu 6 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia).

Najbliższy termin kursu  

17-19.06.2024

egzamin 21.06.2024

 

20-21.06.2024

egzamin 21.06.2024

Zbieramy

chętnych

Zbieramy

chętnych

Informacje, zapisy 58 300 15 45,  514 059 513
szkolenia@pord.pl lub poprzez zapisy on-line

 

 

Co to jest ADR? 

ADR to międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych (the European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road). Umowa ta reguluje zasady i warunki przewozu tego typu ładunków w celu zapewnienia im maksymalnego bezpieczeństwa. Stosowana jest również w przewozach krajowych. Dokument jest aktualizowany co dwa lata w każdym roku nieparzystym, dlatego tak ważne jest, aby aktualizować swoją wiedzę.

Tylko osoba, która posiada ważne zaświadczenie ADR może kierować pojazdem (oznakowanym wg ADR) przewożącym towary niebezpieczne po drogach.

 

Dla kogo jest kurs ADR? 

Kurs ADR skierowany jest do:

 • kierowców zawodowych, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje i uzyskać uprawnienia ADR,
 • kierowców zawodowych, którzy posiadają uprawnienia ADR i chcą przedłużyć ich ważność o kolejne 5 lat.

Na kurs ADR może się zapisać osoba, która:

 • skończyła 21 lat,
 • ma prawo jazdy odpowiedniej kategorii.

 

Co jest celem szkolenia ADR? 

Celem kursu jest:

 • uświadomienie kierowcy zagrożeń wynikających z transportu towarów niebezpiecznych oraz przygotowanie go do możliwie najbezpieczniejszego transportu takich towarów,
 • rzetelne przygotowanie do egzaminu pozwalającego uzyskać zaświadczenie ADR.

 

W jaki sposób szkolimy? 

Kurs prowadzony jest z dużym naciskiem na praktyczny aspekt pracy jako kierowca ADR. Szkolenia przeprowadzają Doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. Stosujemy sprawdzony system nauczania – wyróżnia nas wysoka zdawalność za pierwszym razem.

 

Ile trwa kurs ADR dla kierowców?

 • Kurs podstawowy ADR realizowany jest podczas trzech spotkań (18 godzin + dodatkowa godzina na każde 5 osób).
 • Kurs specjalistyczny ADR – przewóz w cysternach – realizowany jest podczas dwóch spotkań (13 godzin + dodatkowa godzina na każde 5 osób).
 • Z uwagę na specyfikę kursu specjalistycznego obejmującego materiały wybuchowe (klasa 1) i promieniotwórcze (klasa 7) prosimy o indywidualny kontakt z Działem Szkoleń.

 

Egzamin

W ostatnim dniu kursu ADR, zaraz po zajęciach, odbywa się egzamin. Jest on organizowany w naszym ośrodku. Egzaminy ADR dla kierowców przeprowadza dwuosobowa komisja egzaminacyjna, powołana przez marszałka województwa. Egzamin ADR ma formę pisemnego testu i składa się z pytań jednokrotnego wyboru z trzema możliwymi odpowiedziami.

Aby zdać egzamin, należy udzielić poprawnych odpowiedzi na co najmniej 2/3 pytań.

około 95% naszych kursantów zdaje egzamin za pierwszym razem!*

 

Zaświadczenie ADR
Zaświadczenie ADR otrzymasz pocztą na swój adres zamieszkania. Zaświadczenie ADR jest ważne przez 5 lat, licząc od dnia zdania egzaminu.

 

Korzyści

Co zyskujesz, zapisując się na kurs ADR dla kierowców?

 • nowe kwalifikacje zdobyte w miejscu specjalizującym się w tematyce
 • zajęcia prowadzone w atmosferze sprzyjającej nauce
 • wiedzę od wykładowców z praktycznym doświadczeniem
 • wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami kursu
 • gruntowne przygotowanie do egzaminu

 

Terminy kursów ADR dla kierowców

 

Kurs podstawowy + dla chętnych cysterny:

I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał
15-19.01.2024 15-19.04.2024 22-26.07.2024 21-25.10.2024
16-20.02.2024 20-24.05.2024 23-27.09.2024 18-22.11.2024
18-22.03.2024 17-21.06.2024 16-20.12.2024

 

Cena

Kurs podstawowy – 570 zł
Kurs specjalistyczny cysterny – 380 zł
Kurs specjalistyczny klasa 1 (wybuchowe) – 300 zł
Kurs specjalistyczny klasa 7 (promieniotwórcze) – 300 zł

 

Cena obejmuje:

 • udział w zajęciach
 • egzamin
 • profesjonalne materiały dydaktyczne
 • bufet kawowy

 

Płatność za szkolenie można dokonać:

 • przelewem na nr konta 39 1500 1025 1210 2002 7566 0000
 • na miejscu kartą lub gotówką

 

Dodatkowe informacje i zapisy

tel. 58 300 15 45 lub 514 059 513
szkolenia@pord.pl

Zapisy on-line

 

Formalności

W dniu rozpoczęcia szkolenia prosimy przygotować:

 • prawo jazdy – do wglądu
 • formularz zgłoszeniowy (dostępny w Dziale Szkoleń lub do pobrania tutaj)
 • kolorową fotografię (jak do prawa jazdy: o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, na jasnym tle, przedstawiającą osobę patrzącą na wprost, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość, odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia szkolenia)

 

Uwaga! Przedłożenie prawidłowego wykonanego zdjęcia oraz posiadanie prawa jazdy jest warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego.

 

       

 

Zapraszamy na kurs ADR dla kierowców!

*dane z całego roku 2023


 

Warunkiem zawarcia umowy dotyczącej udziału w szkoleniu organizowanym przez Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku (dalej jako PORD) jest uiszczenie 100% opłaty za kurs/szkolenie.

Wpłaty należy dokonać przez rozpoczęciem kursu/szkolenia na rachunek bankowy PORD o numerze: 39 1500 1025 1210 2002 7566 0000 w tytule wpisując imię i nazwisko uczestnika szkolenia oraz rodzaj szkolenia.

Istnieje możliwość uregulowania wpłaty w kasie w Dziale Szkoleń PORD.

Do zawarcia umowy pomiędzy kursantem a PORD dochodzi w chwili dokonania zapłaty w kasie lub w chwili wpływu na rachunek bankowy wskazanej powyżej opłaty za szkolenie.

 


 

Informacje dodatkowe dla kierowców ADR

Kurs specjalistyczny ważny jest przez okres ważności kursu podstawowego.

Kurs podstawowy ADR uprawnia do przewozu materiałów niebezpiecznych, z wyjątkiem materiałów wybuchowych (klasa 1) oraz promieniotwórczych (klasa 7): w sztukach przesyłki, luzem, w cysternach odejmowalnych i pojazdach-bateriach o pojemności całkowitej do 1000 l., w kontenerach-cysternach, cysternach przenośnych oraz wieloelementowych kontenerach do gazu (MEGC) o pojemności jednostkowej do 3000 l. Kurs podstawowy, zgodnie z Umową europejską ADR, stanowi bazę dla szkoleń wszystkich grup kierowców przewożących towary niebezpieczne.

Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach uprawnia do przewozu materiałów niebezpiecznych, z wyjątkiem materiałów wybuchowych (klasa 1) oraz promieniotwórczych (klasa 7): w cysternach, stałych, odejmowalnych o pojemności powyżej 1000 l., oraz w pojazdach lub MEMU, przewożących w jednostce transportowej towary niebezpieczne znajdujące się w kontenerach-cysternach, w cysternach przenośnych lub MEGC, o pojemności jednostkowej powyżej 3000 l.

Szkolenie specjalistyczne w zakresie klasy 1 powinni odbyć kierowcy przewożący materiały wybuchowe, inne niż materiały i przedmioty należące do podklasy 1.4, grupy zgodności S.

Szkolenie specjalistyczne w zakresie klasy 7 powinni odbyć kierowcy przewożący materiały promieniotwórcze.

Kursy specjalistyczne ADR można odbyć po ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu podstawowego ADR a ich ważność kończy się wraz z upływem ważności kursu podstawowego.