Przewóz towarów niebezp. (kurs ADR)

DLA KIEROWCÓW WYKONUJĄCYCH TRANSPORT DROGOWY MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH (KURS ADR)

INFORMACJA TELEFONICZNA

Tel. 58 300 15 45, 514 059 513

 WARUNKI PRZYJĘCIA

  1. ukończone 21 lat
  2. posiadanie prawa jazdy

Dokumenty, które należy złożyć aby rozpocząć kurs ADR:

  1. dowód wpłaty
  2. prawo jazdy – do wglądu
  3. kolorową fotografię (jak do prawa jazdy: o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, na jasnym tle, przedstawiającą osobę patrzącą na wprost, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość, odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia szkolenia)
  4. formularz zgłoszeniowy

Terminy rozpoczęcia:

Kurs podstawowy ADR: 4-7.11.2019 r.

Kurs specjalistyczny ADR (klasa 7): 8.11.2019 r.

Kurs specjalistyczny ADR (przewóz w cysternach): 12-14.11.2019

 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

Rodzaj kursu Kurs podstawowy ADR Kursy specjalistyczne ADR
(dla osób po kursie podstawowym)
przewóz w cysternach klasa 1
(wybuchowe)
klasa 7
(promieniotwórcze)
Czas trwania kursu ADR 24 godziny 16 godzin 8 godzin 8 godzin
+ dodatkowa godzina na każde 5 osób
Koszt kursu 470 zł

przedłużenie ważnych uprawnień: 450 zł

360 zł

przedłużenie ważnych uprawnień: 330 zł

250 zł 250 zł
u nas egzamin oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu
Planowane terminy kursów 4-7.11.2019 12-14.11.2019 08.11.2019
Informacje, zapisy 58 300 15 45,  514 059 513
szkolenia@pord.pl

Kurs specjalistyczny ważny jest przez okres ważności kursu podstawowego.
Szkolenia przeprowadzają Doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. Stosujemy sprawdzony system nauczania (w 2017 roku 100% absolwentów naszych kursów ADR zdało egzamin w pierwszym podejściu). Nasi kursanci otrzymują na własność m. in. podręcznik „Kurs ADR 2017 – 2019” zawierający niezbędny w pracy kierowcy ADR wykaz towarów niebezpiecznych.

Kurs podstawowy ADR uprawnia do przewozu materiałów niebezpiecznych, z wyjątkiem materiałów wybuchowych (klasa 1) oraz promieniotwórczych (klasa 7): w sztukach przesyłki, luzem, w cysternach odejmowalnych i pojazdach-bateriach o pojemności całkowitej do 1000 l., w kontenerach-cysternach, cysternach przenośnych oraz wieloelementowych kontenerach do gazu (MEGC) o pojemności jednostkowej do 3000 l. Kurs podstawowy, zgodnie z Umową europejską ADR, stanowi bazę dla szkoleń wszystkich grup kierowców przewożących towary niebezpieczne.

Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach uprawnia do przewozu materiałów niebezpiecznych, z wyjątkiem materiałów wybuchowych (klasa 1) oraz promieniotwórczych (klasa 7): w cysternach, stałych, odejmowalnych o pojemności powyżej 1000 l., oraz w pojazdach lub MEMU, przewożących w jednostce transportowej towary niebezpieczne znajdujące się w kontenerach-cysternach, w cysternach przenośnych lub MEGC, o pojemności jednostkowej powyżej 3000 l.

Szkolenie specjalistyczne w zakresie klasy 1 powinni odbyć kierowcy przewożący materiały wybuchowe, inne niż materiały i przedmioty należące do podklasy 1.4, grupy zgodności S.

Szkolenie specjalistyczne w zakresie klasy 7 powinni odbyć kierowcy przewożący materiały promieniotwórcze.

Kursy specjalistyczne ADR można odbyć po ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu podstawowego ADR a ich ważność kończy się wraz z upływem ważności kursu podstawowego.

Podstawa prawna:
Umowa ADR (Dzienniku Ustaw z 2017 roku poz. 1119),

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. 382 z 2019 r.),

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 619),

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (tekst jednolity Dz. U. 683 z 2018 r.)