Wymagane dokumenty

wygenerowany numer profilu kandydata na kierowcę (PKK)

Dowód uiszczenia opłaty za egzamin. Opłaty należy wpłacać na konto:
Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego
80-067 Gdańsk, Ul. Równa 19/21
Nr konta:
39 15001025 1210200275660000

 • pełnomocnictwo, jeżeli ustalenie terminu egzaminu następuje przez pełnomocnika (zawierające upoważnienie do reprezentowania kandydata w Ośrodku).
 • DODATKOWO W PRZYPADKU ZAINTERESOWANYCH
 • pisemny wniosek o udział instruktora w części praktycznej egzaminu praktycznego.
 • pisemny wniosek o przeprowadzenie egzaminu z automatyczną skrzynią biegów.
 • pisemny wniosek o przeprowadzenie egzaminu praktycznego wskazanym pojazdem ośrodka szkolenia kierowców.
 • pisemny wniosek o udział w egzaminie egzaminatora, który nadzoruje ten egzamin wyznaczonego przez Dyrektora ośrodka ruchu drogowego – wniosek ten dotyczy wyłącznie osoby niepełnosprawnej wymagającej przystosowania pojazdu do rodzaju schorzenia.
 • – link do wniosku – kat.B, A, A1, A2, AM.

wymagany numer profilu kandydata na kierowcę (PKK)

dowód uiszczenia opłaty za egzamin. Opłaty należy wpłacać na konto:
Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego
80-067 Gdańsk, Ul. Równa 19/21
Nr konta:
39 15001025 1210200275660000

 • pełnomocnictwo, jeżeli ustalenie terminu egzaminu następuje przez pełnomocnika (zawierające upoważnienie do reprezentowania kandydata w Ośrodku).
 • przed przystąpieniem do egzaminu państwowego osoba egzaminowana składa kopię świadectwa kwalifikacji wstępnej określonej w przepisach rozdziału 7a  ustawy z dnia 6 września 2001r o transporcie drogowym w przypadku gdy w zakresie prawa jazdy kategorii C lub D nie spełnia kryterium wieku określonego odpowiednio w art. 8 1 pkt 6 i 7 ustawy.
 • DODATKOWO W PRZYPADKU ZAINTERESOWANYCH
 • pisemny wniosek o udział instruktora w części praktycznej egzaminu praktycznego.
 • pisemny wniosek o przeprowadzenie egzaminu z automatyczną skrzynią biegów.
 • pisemny wniosek o przeprowadzenie egzaminu praktycznego wskazanym pojazdem ośrodka szkolenia kierowców kat. C, CE, D.
 • pisemny wniosek o udział w egzaminie egzaminatora, który nadzoruje ten egzamin wyznaczonego przez Dyrektora ośrodka ruchu drogowego – wniosek ten dotyczy wyłącznie osoby niepełnosprawnej wymagającej przystosowania pojazdu do rodzaju schorzenia.
 • – link do wniosku – kat.BE.
 • wygenerowany numer profilu kandydata na kierowcę (PKK)
 • dowód uiszczenia opłaty za egzamin . Opłaty należy wpłacać na konto:
  Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego
  80-067 Gdańsk, Ul. Równa 19/21
  Nr konta:
  39 15001025 1210200275660000
 • pełnomocnictwo, jeżeli ustalenie terminu egzaminu następuje przez pełnomocnika (zawierające upoważnienie do reprezentowania kandydata w Ośrodku).
 • wygenerowany numer profilu kandydata na kierowcę (PKK)
 • dowód uiszczenia opłaty za egzamin . Opłaty należy wpłacać na konto:
  Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego
  80-067 Gdańsk, Ul. Równa 19/21
  Nr konta:
  39 15001025 1210200275660000
 • pełnomocnictwo, jeżeli ustalenie terminu egzaminu następuje przez pełnomocnika (zawierające upoważnienie do reprezentowania kandydata w Ośrodku).