Wymagane dokumenty

1. DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WYDANIE PRAWO JAZDY

 

 • wygenerowany nr profilu kandydata na kierowcę (PKK),
 • dowód uiszczenia opłaty za egzamin –
  za egzamin można zapłacić kartą bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta* lub wykonać przelew na konto:
  Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego
  80-067 Gdańsk, ul. Równa 19/21
  nr konta: 39 15001025 1210200275660000
 • pełnomocnictwo, jeżeli ustalenie terminu egzaminu następuje przez pełnomocnika (zawierające upoważnienie do reprezentowania kandydata w Ośrodku).

 

DODATKOWO W PRZYPADKU ZAINTERESOWANYCH:

 • pisemny wniosek o udział instruktora w części praktycznej egzaminu praktycznego,
 • pisemny wniosek o przeprowadzenie egzaminu z automatyczną skrzynią biegów,
 • pisemny wniosek kandydata na kierowcę i oświadczenie OSK w sprawie podstawienia pojazdu na część praktyczną egzaminu państwowego (dot. wszystkich kat.),
 • pisemny wniosek o udział w egzaminie egzaminatora, który nadzoruje ten egzamin wyznaczonego przez Dyrektora ośrodka ruchu drogowego – wniosek ten dotyczy wyłącznie osoby niepełnosprawnej wymagającej przystosowania pojazdu do rodzaju schorzenia – kat.B, A, A1, A2, AM.

 


 

2. DLA OSÓB ROZSZERZAJĄCYCH POSIADANE UPRAWNIENIA

 

 • numer profilu kandydata na kierowcę (PKK),
 • dowód uiszczenia opłaty za egzamin –
  za egzamin można zapłacić kartą bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta* lub wykonać przelew na konto:
  Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego
  80-067 Gdańsk, ul. Równa 19/21
  nr konta: 39 15001025 1210200275660000
 • pełnomocnictwo, jeżeli ustalenie terminu egzaminu następuje przez pełnomocnika (zawierające upoważnienie do reprezentowania kandydata w Ośrodku).
 • przed przystąpieniem do egzaminu państwowego osoba egzaminowana składa kopię świadectwa kwalifikacji wstępnej określonej w przepisach rozdziału 7a  ustawy z dnia 6 września 2001r o transporcie drogowym w przypadku gdy w zakresie prawa jazdy kategorii C lub D nie spełnia kryterium wieku określonego odpowiednio w art. 8 1 pkt 6 i 7 ustawy.

 

DODATKOWO W PRZYPADKU ZAINTERESOWANYCH:

 • pisemny wniosek o udział instruktora w części praktycznej egzaminu praktycznego.
 • pisemny wniosek o przeprowadzenie egzaminu z automatyczną skrzynią biegów.
 • pisemny wniosek kandydata na kierowcę i oświadczenie OSK w sprawie podstawienia pojazdu na część praktyczną egzaminu państwowego (dot. wszystkich kat.),
 • pisemny wniosek o udział w egzaminie egzaminatora, który nadzoruje ten egzamin wyznaczonego przez Dyrektora ośrodka ruchu drogowego – wniosek ten dotyczy wyłącznie osoby niepełnosprawnej wymagającej przystosowania pojazdu do rodzaju schorzenia – kat.BE.

 


 

3. DLA OSÓB PODLEGAJĄCYCH KONTROLNEMU SPRAWDZENIU KWALIFIKACJI LUB DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYWRÓCENIE COFNIĘTEGO UPRAWNIENIA

 

 • wygenerowany numer profilu kandydata na kierowcę (PKK)
 • dowód uiszczenia opłaty za egzamin –
  za egzamin można zapłacić kartą bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta* lub wykonać przelew na konto:
  Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego
  80-067 Gdańsk, ul. Równa 19/21
  nr konta: 39 15001025 1210200275660000
 • pełnomocnictwo, jeżeli ustalenie terminu egzaminu następuje przez pełnomocnika (zawierające upoważnienie do reprezentowania kandydata w Ośrodku).

 


 

4. DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WYMIANĘ PRAWA JAZDY WYDANEGO ZA GRANICĄ

 

 • wygenerowany numer profilu kandydata na kierowcę (PKK)
 • dowód uiszczenia opłaty za egzamin –
  za egzamin można zapłacić kartą bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta* lub wykonać przelew na konto:
  Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego
  80-067 Gdańsk, ul. Równa 19/21
  nr konta: 39 15001025 1210200275660000
 • pełnomocnictwo, jeżeli ustalenie terminu egzaminu następuje przez pełnomocnika (zawierające upoważnienie do reprezentowania kandydata w Ośrodku).

 

* do każdej transakcji doliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 2zł