Certyfikat kompetencji zawodowych


KURSY DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA KRAJOWEGO ORAZ MIĘDZYNARODOWEGO PRZEWOZU OSÓB / RZECZY.

58 300 15 25 lub 58 300 15 33

 

CZAS TRWANIA KURSU

kurs weekendowy (3 zjazdy = 46 godzin wykładów)

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 8.15- max 16.00

CENA KURSU

1290 zł

(w cenie: profesjonalny podręcznik, komplet przykładowych zadań testowych, materiały piśmiennicze, bufet kawowy)

PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA KURSU

Planowany termin rozpoczęcia:  18 listopada 2022

Zajęcia wyjątkowo będą odbywały się w dwa weekendy łącznie z piątkami.

Harmonogram:
18.11.2022 (piątek) godziny popołudniowe
19.11.2022
20.11.2022

25.11.2022 (piątek) godziny popołudniowe
26.11.2022
27.11.2022

Plany egzaminów dostępne są na stronie internetowej Instytutu Transportu Samochodowego


Kartę zgłoszeniową (do pobrania poniżej) prosimy przesyłać na adres szkolenia@pord.pl.
Informacja – tel. 58 300 15 25 lub 300 15 33.

PROGRAM KURSU

Kurs obejmuje swym programem zagadnienia w zakresie wykonywania międzynarodowego albo krajowego przewozu rzeczy lub osób (pełny program do pobrania poniżej).

Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra specjalistów.

Egzamin odbywa się przed komisją powołaną przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.

DO POBRANIA

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Program kursu

Regulamin kursu

PODSTAWA PRAWNA CERTYFIKACJI PRZEWOŹNIKÓW

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE,
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1907 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzania procesu certyfikacji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczania certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. 1352 z 2017 r.),
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r.  w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. poz. 916 z 2013 r.).

UWAGA: 

Warunkiem zawarcia umowy dotyczącej udziału w kursie organizowanym przez Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku (dalej jako PORD) jest uiszczenie 100% opłaty za kurs.

Wpłaty można dokonać bezpośrednio w kasie w jednostce PORD lub na rachunek bankowy PORD o numerze:

39 1500 1025 1210 2002 7566 0000

w tytule wpisując imię i nazwisko uczestnika szkolenia oraz rodzaj szkolenia

DO ZAWARCIA UMOWY POMIĘDZY KURSANTEM A PORD DOCHODZI W CHWILI DOKONANIA ZAPŁATY W KASIE  LUB W CHWILI WPŁYWU NA RACHUNEK BANKOWY WSKAZANEJ POWYŻEJ OPŁATY ZA KURS.