Certyfikat kompetencji zawodowych

KURSY DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA KRAJOWEGO ORAZ MIĘDZYNARODOWEGO PRZEWOZU OSÓB I RZECZY.

 

 INFORMACJA TELEFONICZNA

Tel. 58 300 15 45 lub 58 300 15 35
Dział Szkoleń

 

Podstawa prawna certyfikacji przewoźników drogowych::
– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE,
– Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1907 z późn. zm.),
– Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (Dz. U. poz. 837),
– Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r.  w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. poz. 916).

 

 WARUNKI UCZESTNICZENIA

Warunki uczestniczenia w zajęciach jest:

  • Zgłoszenie się w dziale prowadzącym szkolenie
  • Przedłożenie dowodu wpłaty za szkolenie

 

 CZAS TRWANIA KURSU

1 miesiąc (50 godzin wykładów)

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 9.00-15.00 tej
( w wyjątkowych sytuacjach po ustaleniach z grupą również w dni robocze)

 

 KOSZT KURSU

1200 zł.

 

 PLANOWANY TERMIN KURSU

24 luty 2018 r.

do pobrania: KARTA ZGŁOSZENIOWA(.PDF)
Kartę prosimy przesyłać na adres szkolenia@pord.pl.
Informacja – tel. 58 300 15 45 lub 300 15 35.

 

 PROGRAM KURSU

Kurs obejmuje swym programem zagadnienia w zakresie wykonywania międzynarodowego albo krajowego przewozu rzeczy lub osób, a w szczególności:

Temat
prawo cywilne
prawo handlowe
prawo pracy i zagadnienia socjalne
prawo finansowe
prawo podatkowe
organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem
dostęp do zawodu przewoźnika i do rynku transportu drogowego
bezpieczeństwo ruchu i standardy techniczne pojazdów wykonujących transport

Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra specjalistów.

Egzamin przed komisją powołaną przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.