Certyfikat kompetencji zawodowych


KURSY DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA KRAJOWEGO ORAZ MIĘDZYNARODOWEGO PRZEWOZU OSÓB I RZECZY.

58 300 15 25 lub 58 300 15 33

WARUNKI UCZESTNICZENIA

Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest:

CZAS TRWANIA KURSU

kurs weekendowy (46 godzin wykładów)

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 8.15-16.00
(w wyjątkowych sytuacjach po ustaleniach z grupą również w dni robocze)

CENA KURSU

1290 zł.

PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA KURSU

Planowany termin rozpoczęcia: 15 stycznia


Uwaga. Ograniczona liczba miejsc.

Kartę zgłoszeniową (do pobrania poniżej) prosimy przesyłać na adres szkolenia@pord.pl.
Informacja – tel. 58 300 15 25 lub 300 15 33.

PROGRAM KURSU

Kurs obejmuje swym programem zagadnienia w zakresie wykonywania międzynarodowego albo krajowego przewozu rzeczy lub osób (pełny program do pobrania poniżej).

Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra specjalistów.

Egzamin odbywa się przed komisją powołaną przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.

DO POBRANIA

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Program kursu

Regulamin kursu

PODSTAWA PRAWNA CERTYFIKACJI PRZEWOŹNIKÓW

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE,
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1907 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzania procesu certyfikacji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczania certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. 1352 z 2017 r.),
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r.  w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. poz. 916 z 2013 r.).