Doradca ADR

Kurs dla kandydatów na doradców ADR
(DGSA – ds. bezpieczeństwa w transporcie
towarów niebezpiecznych)

 

     Zadzwoń: 58 300 15 45

Najbliższy kurs: 28.08.2024 r.

 

 

Co to jest ADR? 

ADR to międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych (the European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road). Umowa ta reguluje zasady i warunki przewozu tego typu ładunków w celu zapewnienia im maksymalnego bezpieczeństwa. Stosowana jest również w przewozach krajowych. Dokument jest aktualizowany co dwa lata w każdym roku nieparzystym, dlatego tak ważne jest, aby aktualizować swoją wiedzę.

W każdym przedsiębiorstwie zajmującym się przewozem towarów niebezpiecznych, bądź czynnościami zawiązanymi z tym przewozem musi być wyznaczony doradca ADR (DGSA).

 

Dla kogo jest kurs na doradcę ADR (DGSA)?

Kurs jest dla osób, które chcą uzyskać międzynarodowe uprawnienia wymagane w przedsiębiorstwach zajmujących się przewozem drogowym towarów niebezpiecznych lub ich pakowaniem, załadunkiem, napełnianiem czy rozładunkiem.

Na kurs może się zapisać osoba, która:

 • ma wykształcenie wyższe,
 • jest osobą niekaralną za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów (oświadczenie).

 

Co jest celem szkolenia?

Celem kursu jest rzetelne przygotowanie do pracy w charakterze doradcy ADR (DGSA). Uczymy jak w praktyce korzystać z umowy ADR.  Przygotowujemy do egzaminu pozwalającego uzyskać świadectwo doradcy ADR (DGSA).

 

W jaki sposób szkolimy?

Zajęcia mają charakter warsztatowy. Kurs na doradcę ADR (DGSA) prowadzony jest z dużym naciskiem na praktyczny aspekt pracy jako doradca ADR (DGSA).

 

Ile trwa kurs na doradcę ADR (DGSA)?

Kurs realizowany jest podczas pięciu spotkań (40 godzin). Poszczególne spotkania odbywają się co kilka dni tak, aby kursant miał czas na przyswojenie nowych zagadnień.

 

Program

Część szkolenia
Czas trwania
Ogólna (w tym 6 godzin konsultacji) 24 godziny
Specjalistyczna- w zakresie przewozu drogowego 16 godzin
Razem 40 godzin kursu + dodatkowe konsultacje przed egzaminem

 

Egzamin na doradców ADR (DGSA)

Zaświadczenie o ukończeniu kursu uprawnia do przystąpienia (w terminie 12 miesięcy od dnia jego wydania) do przystąpienia do egzaminu przed komisją egzaminacyjną działającą przy Dyrektorze Transportowego Dozoru Technicznego.

Terminy egzaminów zamieszczane są na stronie Transportowego Dozoru Technicznego.

Egzamin dla doradców ADR składa się z:

 • części ogólnej, zawierającej zestaw 30 pytań testowych, trwającej 80 minut;
 • części szczegółowej, zawierającej 20 pytań testowych, trwającej 60 minut;
 • opisowego zadania praktycznego (nie dotyczy doradcy przedłużającego uprawnienia), na którego rozwiązanie przewidziano 60 minut.

Aby zdać egzamin, należy udzielić poprawnych odpowiedzi na co najmniej 80% pytań testowych oraz poprawnie rozwiązać zadanie praktyczne.

 

Świadectwo doradcy ADR (DGSA)

Świadectwo doradcy ADR otrzymasz tradycyjną pocztą na swój adres zamieszkania. Dokument jest ważny przez 5 lat.

 

Korzyści

Co zyskujesz, zapisując się na kurs?

 • nowe kwalifikacje zdobyte w miejscu specjalizującym się w tematyce
 • zajęcia prowadzone w atmosferze sprzyjającej nauce
 • wiedzę od wykładowców z praktycznym doświadczeniem
 • wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami kursu
 • gruntowne przygotowanie do egzaminu

 

Terminy szkolenia

Najbliższy termin:

 • 28-30.08 + 3-4.09.2024 (5 dni)

Kolejny termin:

 • 4-8.11.2024

 

Każdego dnia zajęcia będą się odbywać w godz. 9:00 – 15:30

 

Dodatkowe informacje i zapisy

tel. 58 300 15 45 lub 514-059-513
szkolenia@pord.pl

Kursantów prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej i odesłanie na adres szkolenia@pord.pl.

.

Cena
2 250 zł

Cena obejmuje:

 • udział w zajęciach
 • możliwość dodatkowych konsultacji przed egzaminem
 • aktualną Umowę ADR oraz inne akty prawne
 • materiały piśmiennicze
 • katalog pytań
 • zbiór zadań
 • bufet kawowy

 

Płatność za szkolenie można dokonać:

 • przelewem na nr konta 39 1500 1025 1210 2002 7566 0000
 • na miejscu kartą lub gotówką

 

Zobacz również: Konsultacje ADR, ADR dla kierowców, Zwolnienia i wyłączenia w transporcie ADR

 

 

Zapraszamy na kurs dla doradców ADR (DGSA)!

 

 


 

 

Warunkiem zawarcia umowy dotyczącej udziału w szkoleniu organizowanym przez Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku (dalej jako PORD) jest uiszczenie 100% opłaty za kurs/szkolenie.

Wpłaty należy dokonać przez rozpoczęciem kursu/szkolenia na rachunek bankowy PORD o numerze: 39 1500 1025 1210 2002 7566 0000 w tytule wpisując imię i nazwisko uczestnika szkolenia oraz rodzaj szkolenia.

Istnieje możliwość uregulowania wpłaty w kasie w Dziale Szkoleń PORD.

Do zawarcia umowy pomiędzy kursantem a PORD dochodzi w chwili dokonania zapłaty w kasie lub w chwili wpływu na rachunek bankowy wskazanej powyżej opłaty za szkolenie.

 

 


 

 

Informacje dodatkowe dla kandydatów na doradców ADR (DGSA)

Zaświadczenie o ukończeniu kursu uprawnia do przystąpienia (w terminie 12 miesięcy od dnia jego wydania) do przystąpienia do egzaminu przed komisją egzaminacyjną działającą przy Dyrektorze Transportowego Dozoru Technicznego. Terminy egzaminów zamieszczane są na stronie Transportowego Dozoru Technicznego. Pozytywny wynik egzaminu skutkuje wydaniem Świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.

Świadectwo doradcy ADR upoważnia (zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych) do współpracy z firmami transportowymi, w której są przewożone materiały niebezpieczne oraz do prowadzenia szkoleń dla kierowców wykonujących przewóz drogowy materiałów niebezpiecznych lub innych osób w ten przewóz zaangażowanych.

Zapraszamy na kurs dla doradców ADR (DGSA).