Doradca ADR

DLA KANDYDATÓW NA DORADCÓW ADR (DGSA – DS. BEZPIECZEŃSTWA W TRANSPORCIE TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH)

 58 300 15 45, 514 059 513

WARUNKI PRZYJĘCIA

  1. ukończone 21 lat
  2. wykształcenie wyższe
  3. niekaralność za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu (oświadczenie)

CZAS TRWANIA KURSU

Część szkolenia Czas trwania
ogólna 24 godziny
specjalistyczna- w zakresie przewozu drogowego 16 godzin
konsultacje 4 godziny
RAZEM 44 godziny

+ dodatkowe, DARMOWE konsultacje przed egzaminem

CENA KURSU

1500 zł
W cenę kursu wliczone są materiały dydaktyczne (umowa ADR 2017-2019 oraz inne akty prawne, notatnik, katalog pytań) oraz kawa i herbata.

PLANOWANE TERMINY KURSÓW

6-14 sierpnia 2019

do pobrania: Karta zgłoszeniowa  (prosimy o wysyłanie karty na adres szkolenia@pord.pl)


DODATKOWE INFORMACJE

Zaświadczenie o ukończeniu kursu uprawnia do przystąpienia (w terminie 12 miesięcy od dnia jego wydania) do przystąpienia do egzaminu przed komisją egzaminacyjną działającą przy Dyrektorze Transportowego Dozoru Technicznego.
Terminy egzaminów zamieszczane są na stronie Transportowego Dozoru Technicznego.
Pozytywny wynik egzaminu skutkuje wydaniem Świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.
Świadectwo doradcy ADR upoważnia (zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych) do współpracy z firmami transportowymi, w której są przewożone materiały niebezpieczne oraz do prowadzenia szkoleń dla kierowców wykonujących przewóz drogowy materiałów niebezpiecznych lub innych osób w ten przewóz zaangażowanych.

Zapraszamy na kurs dla doradców ADR (DGSA).

PODSTAWA PRAWNA

  • Umowa ADR (Dzienniku Ustaw z 2017 roku poz. 1119),
  • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. 382 z 2019 r.),
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 619),
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 718)