Doradca ADR

DLA KANDYDATÓW NA DORADCÓW ADR (DGSA – DS. BEZPIECZEŃSTWA W TRANSPORCIE TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH)

 58 300 15 45, 514 059 513

WARUNKI PRZYJĘCIA

  1. ukończone 21 lat
  2. wykształcenie wyższe
  3. niekaralność za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów (oświadczenie)

CZAS TRWANIA KURSU

Część szkolenia
Czas trwania
ogólna (w tym 6 godzin konsultacji) 24 godziny
specjalistyczna- w zakresie przewozu drogowego 16 godzin
RAZEM 40 godzin + dodatkowe konsultacje przed egzaminem

CENA KURSU

1850 zł 
W cenę kursu wliczone są materiały dydaktyczne (umowa ADR 2021-2023 oraz inne akty prawne, notatnik, katalog pytań).

PLANOWANE TERMINY KURSÓW 

Koniec 9-26.11 2022, według harmonogramu:

09.11 (środa) w godz. 8:30 – 15:00

14.11 (poniedziałek) w godz. 8:30 – 14:10

16.11 (środa) w godz. 12:00 – 16:00

20.11 ( niedziela) w godz. 11:00 – 15:50

23.11 (środa) w godz. 8:30 – 14:15

26.11 (sobota) w godz. 8:30 – 14:15

Do pobrania: Karta zgłoszeniowa (prosimy o wysyłanie karty na adres szkolenia@pord.pl).

Informacje, zapisy: tel. 514 059 513

DODATKOWE INFORMACJE

Zaświadczenie o ukończeniu kursu uprawnia do przystąpienia (w terminie 12 miesięcy od dnia jego wydania) do przystąpienia do egzaminu przed komisją egzaminacyjną działającą przy Dyrektorze Transportowego Dozoru Technicznego.
Terminy egzaminów zamieszczane są na stronie Transportowego Dozoru Technicznego.
Pozytywny wynik egzaminu skutkuje wydaniem Świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.
Świadectwo doradcy ADR upoważnia (zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych) do współpracy z firmami transportowymi, w której są przewożone materiały niebezpieczne oraz do prowadzenia szkoleń dla kierowców wykonujących przewóz drogowy materiałów niebezpiecznych lub innych osób w ten przewóz zaangażowanych.

Zapraszamy na kurs dla doradców ADR (DGSA).

PODSTAWA PRAWNA

  • Umowa ADR (Dzienniku Ustaw z 2017 roku poz. 1119),
  • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. 382 z 2019 r.),
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 619),
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 718)

UWAGA: 

Warunkiem zawarcia umowy dotyczącej udziału w kursie organizowanym przez Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku (dalej jako PORD) jest uiszczenie 100% opłaty za kurs.

Wpłaty można dokonać bezpośrednio w kasie w jednostce PORD lub na rachunek bankowy PORD o numerze:

39 1500 1025 1210 2002 7566 0000

w tytule wpisując imię i nazwisko uczestnika szkolenia oraz rodzaj szkolenia

DO ZAWARCIA UMOWY POMIĘDZY KURSANTEM A PORD DOCHODZI W CHWILI DOKONANIA ZAPŁATY W KASIE  LUB W CHWILI WPŁYWU NA RACHUNEK BANKOWY WSKAZANEJ POWYŻEJ OPŁATY ZA KURS.