Szkolenia okresowe

SZKOLENIE OKRESOWE DLA KIEROWCÓW ZAWODOWYCH (kurs na przewóz rzeczy / osób)

 

INFORMACJA TELEFONICZNA

Tel. 58 300 15 25; 300 15 33; 300 15 45
Dział Szkoleń

Szkolenie okresowe przeznaczone jest dla kierowców wykonujących zarobkowy przewóz drogowy, którzy:

  • zamierzają powrócić do zawodu kierowcy lub zamierzają podjąć po raz pierwszy pracę na stanowisku kierowcy oraz posiadają:

– prawo jazdy kat. D wydane przed dniem 10.09.2008 r. (przewóz osób)

– prawo jazdy kat. C wydane przed dniem 10.09.2009 r. (przewóz rzeczy)

  • wykonują zarobkowy przewóz drogowy osób / rzeczy i którym upływa ważność uprawnień kierowcy zawodowego

 

Osoby, które uzyskały kat. D po 10.09.2008 r. lub kat. C po 10.09.2009 r. przed podjęciem pracy na stanowisku kierowcy w zakresie powyższych kategorii obowiązane są ukończyć Kwalifikację wstępną / Kwalifikację wstępną przyspieszoną.

 

KOSZT SZKOLENIA

Koszt szkolenia 450 zł

 

ABY ROZPOCZĄĆ SZKOLENIE, NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ:

        • Kserokopię prawa jazdy,
        • Dowód dokonania opłaty na konto Ośrodka (wpłaty można dokonać w dniu rozpoczęcia w szkolenia w banku mieszczącym się w PORD).

CZAS TRWANIA
35 godzin (5 dni)

 PLANOWANY TERMIN KURSU

Rozpoczęcie w każdy poniedziałek  (inny termin – do uzgodnienia).

Zapisy telefoniczne: 58 300 15 25; 300 15 33; 300 15 45

Podstawa prawna:
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. 06.235.1701)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców
wykonujących przewóz drogowy ( Dz.U. 2010 nr 53 poz. 314 z późn. zm.)