Kurs – instruktor nauki jazdy

Kurs dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy i wykładowców

 

 

Zadzwoń: 58 300 15 45

Najbliższy kurs: 7 września 2024 r. 

 

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs dedykowany jest osobom, które chcą uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe. Z uwagi na duże zapotrzebowanie na rynku pracy, kurs daje realną szansę na zmianę branży. Bardzo często instruktorami nauki jazdy zostają osoby, które szukają stabilnej pracy dodatkowej.

 

nauka jazdy

 

Na kurs może się zapisać osoba, która:

1.Posiada prawo jazdy:

 • kategorii B co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów, którzy uzyskują uprawniania instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kat. B;
 • kategorii A co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów, którzy uzyskują uprawniania instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kat. A;
 • kategorii T co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów, którzy uzyskują uprawniania instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kat. T;
 • kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3- letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawniania do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B – dotyczy instruktorów rozszerzających uprawniania do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii;

2. Posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora;
3.Posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora;
4.Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za: przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka, przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

 

Co jest celem szkolenia?

Celem kursu jest rzetelne przygotowanie do pracy w charakterze instruktora nauki jazdy, a także gruntowne przygotowanie kandydata do egzaminu państwowego dającego uprawnienia do wykonywania zawodu.

 

W jaki sposób szkolimy?

Kurs prowadzony jest z dużym naciskiem na praktyczny aspekt pracy jako wykładowca i instruktor nauki jazdy. Część zajęć ma charakter warsztatowy. Kurs prowadzony jest z dużym naciskiem na praktyczny aspekt pracy jako instruktor nauki jazdy.

 

Ile trwa kurs na instruktora?

Kurs średnio trwa około trzech-czterech miesięcy. Zjazdy odbywają się średnio trzy razy w miesiącu (w niektóre piątki od godz. 15.30 oraz w soboty i niedziele od godziny 8.15).

Zajęcia, zgodnie z rozporządzeniem, obejmują:

 • 130 godzin zajęć teoretycznych,
 • 85 godzin zajęć praktycznych (w tym 5 godzin z techniki i taktyki jazdy w ODTJ Autodrom Pomorze)

 

Program (kat. B)

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin zajęć

teoretycznych

praktycznych

Psychologia

10

Metodyka nauczania

50

Prawo o ruchu drogowym

30

Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu

18

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

10

Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców

6

Technika i taktyka jazdy

2

5

Praktyka instruktorska

4

80

 

Egzamin

Zaświadczenie o ukończeniu kursu uprawnia do przystąpienia do egzaminu przed komisją.

Egzamin dla kandydatów na instruktora składa się z:

 • części pierwszej teoretycznej zawierającej zestaw 20 pytań testowych dla kat. A lub B, trwającej 30 minut. Aby przystąpić do drugiej części egzaminu należy udzielić poprawnych odpowiedzi na co najmniej 85% pytań testowych;
 • części drugiej realizowanej w formie pokazu przeprowadzenia zajęć teoretycznych;
 • części trzeciej realizowanej w formie pokazu przeprowadzenia zajęć praktycznych.

 

Korzyści

Co zyskujesz, zapisując się na kurs?

 • nowe kwalifikacje zdobyte w miejscu specjalizującym się w tematyce szkolenia i egzaminowania kierowców,
 • wiedzę od wykładowców z praktycznym doświadczeniem,
 • zajęcia prowadzone w atmosferze sprzyjającej nauce,
 • wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami kursu,
 • gruntowne przygotowanie do egzaminu.

 

Termin kursu

Kat. B

7 września 2024 r. (kurs podstawowy)

 

Dodatkowe informacje i zapisy

tel. 58 300-15-45, 514 059 513
szkolenia@pord.pl

 

Przyszłych kursantów prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej. Kartę prosimy odesłać na adres szkolenia@pord.pl.

 

Cena

3250 zł* – kurs dla kandydatów na instruktorów kat. B (uprawnienia do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych)
2500 zł – kurs dla kandydatów na instruktorów kat. A (uprawnienia do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych)
1950 zł – kurs dla kandydatów na wykładowców (uprawnienia do prowadzenia zajęć teoretycznych)

4590 zł – kurs łączony – kat. A+B

*Od 1 sierpnia 2024 roku cena za kurs ulegnie zmianie i wynosić będzie 3450 zł. Osoby, które zapiszą się na kurs do 31 lipca 2024 r. obowiązywać będzie cena 3250 zł.

 

Cena obejmuje:

 • udział w zajęciach
 • kurs Technika i taktyki jazdy (7 godz.) w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy Autodrom Pomorze o wartości 690 zł
 • bogaty pakiet materiałów dydaktycznych
 • egzamin wewnętrzny
 • materiały piśmiennicze
 • bufet kawowy

 

Płatność za szkolenie można dokonać:

 • przelewem na nr konta 39 1500 1025 1210 2002 7566 0000
 • na miejscu kartą lub gotówką

Możliwość płatności w dwóch ratach.

 

Formalności
Dokumenty, które należy przedstawić (do wglądu), aby rozpocząć szkolenie:

 • prawo jazdy,
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami,
 • dokument poświadczający niekaralność za przestępstwa wymienione w wymaganiach w stosunku do kandydatów na instruktora.

szkolenia PORD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Warunkiem zawarcia umowy dotyczącej udziału w szkoleniu organizowanym przez Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku (dalej jako PORD) jest uiszczenie 100% opłaty za kurs/szkolenie.

Wpłaty należy dokonać przez rozpoczęciem kursu/szkolenia na rachunek bankowy PORD o numerze: 39 1500 1025 1210 2002 7566 0000 w tytule wpisując imię i nazwisko uczestnika szkolenia oraz rodzaj szkolenia.

Istnieje możliwość uregulowania wpłaty w kasie w Dziale Szkoleń PORD.

Do zawarcia umowy pomiędzy kursantem a PORD dochodzi w chwili dokonania zapłaty w kasie lub w chwili wpływu na rachunek bankowy wskazanej powyżej opłaty za szkolenie.