Miasteczko ruchu drogowego

miasteczko ruchu drogowegoRealizując działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku w dniu 10.11.2010 r. uroczyście zainaugurował na terenie swojej siedziby funkcjonowanie profesjonalnego, w pełni wyposażonego miasteczka ruchu drogowego wraz z zapleczem przystosowanym dla osób niepełnosprawnych.

 

Na naszym obiekcie o można poznawać zasady poruszania się po drodze i trenować umiejętności kierowania rowerem w warunkach symulujących rzeczywisty ruch drogowy.

 

Funkcjonowanie miasteczka ma na celu popularyzację zasad i przepisów ruchu drogowego oraz kształtowanie nawyków prawidłowego zachowania się w ruchu ulicznym, a w szczególności najmłodszych jego użytkowników.

 

W celu rezerwacji terminu egzaminów na kartę rowerową prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Działalności Pozaegzaminacyjnej PORD pod numerem telefonu 58 300 15 45 mailowo na adres: szkolenia@pord.pl

 

REGULAMIN UŻYTKOWANIA MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO
Informacja dla organizacji skupiających dzieci niepełnosprawne