Maj 20 2017

Finał Wojewódzki Turnieju Motoryzacyjnego dla szkół ponadgimnazjalnych.

Celem udziału Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w turnieju było:   Popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości przepisów o ruchu drogowym i wiedzy motoryzacyjnej. Propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się jako uczestnika ruchu drogowego. Propagowanie i popularyzacja wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Przygotowanie do uczestnictwa w uprawianiu sportów motorowych.   [...]
Więcej