Maj 25 2018

AUTOCHODZIK – Miasteczko umiejętności drogowych

Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku w ramach działań na rzecz popularyzowania wśród dzieci bezpiecznego zachowania na drodze dzisiaj przekazał zestawy AUTOCHODZIK do szkół nr 1 i 4 w Pruszczu Gdańskim. Jest to program edukacji komunikacyjnej adresowany do najmłodszych, pozwalający uczyć właściwych postaw i prawidłowych nawyków. Wydarzenie wspierali swoją obecnością oraz słowami, zachęcającymi dzieci i nauczycieli do czynnego korzystania z zestawów – Członek Zarządu Województwa Pomorskiego Ryszard Świlski, Dyrektor PORD w Gdańsku Roman Nowak, Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel oraz Zastępca Burmistrza Wojciech Gawkowski, a także Przewodnicząca Rady Miasta Małgorzata Czarnecka-Szafrańska.