Kwi 01 2017

Festiwal rowerowy „Bike Festiwal” na terenie wystawienniczym Amber Expo w Gdańsku.

Organizatorzy:

  1. MTG S.A.
  2. Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku.

 

Celem udziału w imprezie było:

  1. popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej znajomości przepisów o ruchu drogowym;
  2. propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się jako uczestników ruchu drogowego;
  3. propagowanie i popularyzacja prawidłowej techniki jazdy rowerem.

 

 

Przygotowano zestaw pytań ustnych, laptop z testami z przepisów ruchu drogowego.

 

Stoisko PORD w Gdańsku odwiedziło ok. 500 osób.

 

 

tekst

tekst

tekstl