Mar 03 2018

„Manhattan Run”

Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku współorganizował wraz z Centrum Handlowym Manhattan event pod nazwą „Manhattan Run”. Wydarzenie miało miejsce 17.02.2018, a jego celem było popularyzowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych znajomości przepisów o ruchu drogowym oraz propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się jako uczestników ruchu drogowego.