Cze 13 2017

Zakończenie Programu – Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego dla Przedszkoli i Szkół Podstawowych w Gminie Pszczółki – „Bezpieczna Gmina”

 

 Cele programu:

 1. Zapewnienie dzieciom i młodzieży możliwości zdobywania znajomości zasad prawidłowych zachowań w ruchu drogowym, poprzez prowadzenie systematycznej pracy nad zaznajomieniem ich z przepisami ruchu drogowego i podnoszenia umiejętności poruszania się po drogach.
 2. Zmiana modelu zachowań wszystkich uczestników ruchu drogowego – dzieci, młodzieży, rodziny,  rówieśników, nauczycieli, przedstawicieli władz lokalnych                     i innych dorosłych.
 3. Kształtowanie pozytywnego stosunku do otoczenia i ludzi, przekonań, postaw                         i wartości wobec życia i zdrowia.
 4. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami zajmującymi się zagadnieniami ruchu drogowego (Policja, PORD).

 Realizatorzy:

 • dyrektorzy gminnych placówek oświatowych
 • nauczyciele
 • uczniowie
 • rodzice
 • przedstawiciele Policji i PORD w Gdańsku.

 Termin:

 • rok szkolny 2016/2017

Raport z zadań zrealizowanych przez PORD w Gdańsku 

 1. Grupa dzieci przedszkolnych:
 • Zajęcia w formie pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym z pracownikiem PORD:

– uczestnicy ruchu drogowego

– bezpieczne korzystanie z drogi przez pieszych

– prawidłowe podróżowanie dzieci w samochodzie

– numery alarmowe

  • Zrealizowano w roku 2016:
 • 09 – PRZEDSZKOLE GMINNE PSZCZÓŁKI – 66 dzieci
 • 09 – ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY SP PSZCZÓŁKI – 120 dzieci
 • 10 – ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY SP RÓŻYNY – 13 dzieci
 • 10 – ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY SP SKOWARCZ – 14 dzieci

 

 • W ramach zajęć przekazano:
 • zawieszki odblaskowe „miś” – 213 szt.
 • kamizelki odblaskowe – 30 szt.
 • kolorowanki – 213 szt.

 

 • Współorganizacja konkursów propagujących bezpieczeństwo ruchu drogowego, których uroczyste zakończenie odbyło się 13.06.2017 r. na terenie ODTJ Autodrom Pomorze:
  • plastyczny „Drogi Gminy Pszczółki Bezpieczne Zimą”
  • teatralny „Mini Teatrzyk o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym”
 1. Uczniowie z klas I – III
 • Zajęcia w formie pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym z pracownikiem PORD:

– uczestnicy ruchu drogowego

– bezpieczne korzystanie z drogi przez pieszych oraz rowerzystów

– prawidłowe podróżowanie dzieci w samochodzie

– numery alarmowe

  • Zrealizowano w roku 2016:
 • 09/19.10 – SP PSZCZÓŁKI – 248 uczniów
 • 10 – SP RÓŻYNY – 14 uczniów
 • 10 – SP SKOWARCZ – 42 uczniów

 

 • W ramach zajęć przekazano:
 • opaski odblaskowe samozaciskowe – 304 szt.
 • kamizelki odblaskowe – 75 szt.
 • 3 zestawy 13 plansz edukacyjnych „Bezpieczna droga do szkoły”

 

 • Współorganizacja konkursów propagujących bezpieczeństwo ruchu drogowego, których uroczyste zakończenie odbyło się 13.06.2017 r. na terenie ODTJ Autodrom Pomorze:
  • plastyczny „Odblaski poprawiają nasze bezpieczeństwo”
  • literacki „List o Bezpiecznej Drodze Do Szkoły”
  • wokalny „Piosenka o BRD”
 1. Uczniowie z klas IV
 • Zajęcia w formie pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym z pracownikiem PORD:

– uczestnicy ruchu drogowego

– bezpieczne korzystanie z drogi przez pieszych oraz rowerzystów

– prawidłowe podróżowanie dzieci w samochodzie

– numery alarmowe i pierwsza pomoc przedmedyczna

  • Zrealizowano w roku 2016:
 • 10 – SP PSZCZÓŁKI – 100 uczniów

 

 • W ramach zajęć przekazano:
 • opaski odblaskowe samozaciskowe – 100 szt.
 • kamizelki odblaskowe – 25 szt.

 

 • Współorganizacja konkursów propagujących bezpieczeństwo ruchu drogowego, których uroczyste zakończenie odbyło się 13.06.2017 r. na terenie ODTJ Autodrom Pomorze:
  • plastyczny „Bezpieczny rowerzysta”
  • plastyczno-techniczny „Mapa niebezpiecznych miejsc w ruchu drogowym na terenie Gminy Pszczółki”
  • wokalny „Piosenka o BRD”

 

 • Współorganizacja egzaminu na kartę rowerową
 • egzamin teoretyczny SP Pszczółki – 10.04.2017
 • egzamin praktyczny Miasteczko Ruchu Drogowego PORD w Gdańsku – 24.04.2017
 • przeegzaminowano 100 uczniów
 1. Uczniowie z klas V – VI
 • Współorganizacja konkursu propagującego bezpieczeństwo ruchu drogowego, którego uroczyste zakończenie odbyło się 13.06.2017 r. na terenie ODTJ Autodrom Pomorze:
  • plastyczno-techniczny „Mapa niebezpiecznych miejsc w ruchu drogowym na terenie Gminy Pszczółki”
 1. Uczniowie Gimnazjum
 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne z instruktorem techniki jazdy gokartem na terenie ODTJ Autodrom Pomorze:
 • Zajęcia teoretyczne:

– zasady bezpieczeństwa panujące na torze

– budowa gokarta

– pozycja za kierownicą

– bezpieczna prędkość, przyspieszanie, hamowanie

– charakterystyka pojazdu i wybór optymalnego toru jazdy

 • Zajęcia praktyczne:

wolne treningi

– indywidualna praca z trenerem

– zaprezentowanie i omówienie sekwencji zakrętów

– technika jazdy

 • Zrealizowano wiosną 2017:
  • GIMNAZJUM PSZCZÓŁKI – 220 uczniów

 

Podsumowanie:

 • 213 przedszkolaków
 • 404 uczniów szkół podstawowych
 • 220 uczniów gimnazjum
 • 213 zawieszek odblaskowych
 • 404 opaski odblaskowe samozaciskowe
 • 213 kolorowanek
 • 130 kamizelek odblaskowych
 • plansze edukacyjne na wyposażenie sal wychowania komunikacyjnego w 3 szkołach
 • 90 uczniów nagrodzonych w konkursach BRD
 • 46 przedszkolaków nagrodzonych w konkursach BRD
 • puchary i nagrody dla zwycięzców wyścigów gokartowych uczniów gimnazjum

 

 

tekst tekst tekstl
tekst tekst tekstl
tekst tekst tekstl