Lut 21 2019

SZKOLENIE KIEROWCÓW AUTOBUSÓW SZKOLNYCH I OPIEKUNÓW DZIECI DOWOŻONYCH DO SZKÓŁ

Nasze działania na rzecz BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO to nie tylko przedsięwzięcia związane z poszerzaniem wiedzy i zwiększaniem świadomości dzieci oraz młodzieży na temat odpowiedniego zachowania podczas poruszania się po drogach. To również szereg działań skierowanych do osób dorosłych.

Już od 15 lat, zazwyczaj w trakcie ferii, prowadzimy bezpłatne szkolenia przeznaczone dla kierowców autobusów szkolnych  i opiekunów dzieci dowożonych do szkół.

Kierowcy podczas zajęć poruszają m.in. zagadnienia związane z odpowiedzialnością, ryzykiem, podstawami prawnymi oraz aspektami pedagogicznymi swojego zawodu. Ponadto omawiają podstawowe pojęcia z zakresu ruchu drogowego, a także przechodzą instruktaż z ratownictwa i pomocy przedlekarskiej.

Opiekunowie również uczestniczą w zajęciach z zakresu pierwszej pomocy, a także poznają m.in. aspekty pedagogiczne pracy opiekuna, omawiają przepisy prawa i wybrane przepisy ruchu drogowym.

Każda osoba, która ukończyła szkolenie otrzymuje od nas certyfikat.

W tym roku byliśmy w Czersku (18.02.), gdzie w siedzibie Starostwa Powiatowego, przeszkolono 48 opiekunów i 32 kierowców oraz w Lęborku (19.02.), gdzie w Szkole Podstawowej nr 2, zostało przeszkolonych 48 opiekunów i 5 kierowców. Dzisiaj (21.02.) prowadzimy szkolenie w budynku PORD w Gdańsku. Przewidujemy ok. 60 opiekunów i ok. 40 kierowców.