Lut 07 2017

Szkolenie kierowców i opiekunów

Szkolenie dla nauczycieli

W dniach 16-18 stycznia 2017 r., wzorem lat ubiegłych, PORD w Gdańsku zorganizował przy współpracy z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku:

  • szkolenie kierowców autobusów przewożących dzieci i młodzież do szkół;
  • szkolenie opiekunów dzieci przewożonych do szkół.

Wykłady były prowadzone przez funkcjonariuszy z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, nauczyciela dyplomowanego oraz ratownika medycznego z Harcerskiej Grupy Ratownictwa Medycznego „Alfa”.

 

W szkoleniach łącznie wzięło udział 267 osób, w tym:

  • 117 kierowców przewożących dzieci,
  • 150 opiekunów.