Lis 15 2017

Zakład Karny w Kwidzynie – zajęcia BRD dla osadzonych.

Celem organizacji zajęć  było:

  1. popularyzowanie znajomości przepisów o ruchu drogowym;
  2. propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się jako uczestników ruchu drogowego;

 

Organizatorzy:

  1. Zakład Karny w Kwidzynie,
  2. Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku.

 

Przygotowano wykład oraz prezentację.

 

W zajęciach wzięło udział 30 osób.